Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet hittar du nyheter och pressmeddelanden från Första AP-fonden. Har du frågor om innehållet, kontakta Kommunikationschef Sara Christensen, sara.christensen@ap1.se.

Första AP-fonden och Legal & General Investment Management i samarbete kring indexnära fond med aktiv hållbarhetsprofil

Idag lanseras den nya fonden L&G Emerging Market Equity Future Core Fund, en ny innovativ fond som kopplar allokering av kapital till tydliga hållbarhetskrav på de företag fonden investerar i. Fonden gör det möjligt att kombinera passiv förvaltning på tillväxtmarknader med kravet att vara ansvarsfulla ägare, med bibehållen avkastningsprofil.

Första AP-fonden och Tobam bevisar i ny studie att systematisk förvaltning kan göras fossilfri

Första AP-fonden och den franska kapitalförvaltaren Tobam offentliggör idag en rapport som lägger fram såväl teoretiska som empiriska bevis för att systematisk förvaltning kan göras fossilfri, utan att ge avkall på marknadens riskpremium.

Polhem Infra investerar i digital infrastruktur – köper Telia Carrier

AP-fondsägda Polhem Infra köper idag Telia Carrier, som är världsledande inom digitala motorvägar för datatrafik. Köpet innebär att Polhem Infra blir ägare till över 74 000 km fibernät med 320 anslutningspunkter i världen.

Första AP-fonden rapporterar första halvåret 2020

Utbrottet av coronapandemin har ändrat spelplanen för världsekonomin och påverkar oss alla, direkt eller indirekt. För Första AP-fonden (AP1) har pandemin inneburit ett ovanligt intensivt arbete under våren, med ständig utvärdering av förvaltnings- och allokeringsstrategin utifrån en helt ny situation, samtidigt som åtgärder har vidtagits för att se till fondens anställdas hälsa och säkerhet.

Stämmorapport 2020

Första AP-fonden rapporterar här sitt deltagande under stämmosäsongen 2020.

Erik Sjöström ny styrelseledamot i Första AP-fonden

Regeringen har idag utsett Erik Sjöström till ny ledamot i Första AP-fondens styrelse och Anna Hesselman till vice ordförande.

Etikrådet påverkar säkerheten i gruvbolag och fokuserar på avskogning, penningtvätt och klimatarbetet

AP-fondernas etikråds årsrapport 2019.

Första AP-fonden avinvesterar bolag med fossil verksamhet

Första AP-fonden har beslutat att avinvestera bolag med fossil verksamhet. Bakgrunden till beslutet är att fonden en längre tid arbetat med att identifiera och analysera hur klimatrisker kan påverka omvärlden och därmed fondens investeringar.

Första AP-fonden 2019: Högsta avkastningen på tio år

Första AP-fondens resultat för helåret 2019 uppgick till 48,6 miljarder kronor efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 15,1 procent, den högsta årliga avkastningen på tio år. Det totala fondkapitalet uppgick vid årets slut till 365,8 miljarder kronor.

AP-fondernas (AP1-AP4) samlade resultat 2019 uppgick till 236 miljarder kronor

AP-fondernas resultat för 2019 är det högsta hittills och därmed kan fonderna starkt bidra till pensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.