Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet hittar du nyheter och pressmeddelanden från Första AP-fonden. Har du frågor om innehållet, kontakta Kommunikationschef Sara Christensen, sara.christensen@ap1.se.

AP-fondernas etikråds samverkan ger resultat

Etikrådet ser tydliga resultat av samverkan för påverkansprocesser. Under 2020 har teknikbolagens integritetsfrågor och påverkan på klimatomställningen stått högt på agendan. Det visar sig tydligt att samverkan är avgörande för att uppnå effekt i viktiga frågor som kräver utveckling och förändring.

Första AP-fondens vd Kristin Magnusson Bernard ny medlem i ECB:s kontaktgrupp för finansiell stabilitet (FSCG)

Första AP-fondens vd Kristin Magnusson Bernard är nu medlem i Europeiska centralbankens kontaktgrupp för finansiell stabilitet (FSCG). FSCG fungerar som ett forum för att diskutera frågor som rör euroområdets finansiella stabilitet och leds av ECB:s vice ordförande Luis de Guindos.

Information om IP-anonymisering och Google Analytics på www.ap1.se

Första AP-fonden har använt sig av analysverktyget Google Analytics i syfte att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på fondens externa webbplats www.ap1.se. Statistiken har sedan används för att utveckla webbplatsen att motsvara våra besökares behov. Vi har blivit uppmärksammade på att vi inte har haft funktionen för IP-anonymisering i Google Analytics aktiverad vilket innebär att besökares IP-adresser har registrerats och blivit tillgängliga för Google vilket vi ej har informerat besökaren om. Detta är nu åtgärdat.

Första AP-fonden redovisar en avkastning på 9,7 procent och sänkte koldioxidavtrycket och kostnaderna kraftigt under 2020

Under ett utmanande år levererade Första AP-fonden en hög avkastning på 9,7 procent efter kostnader och resultatet uppgick till 34,8 miljarder kronor. Totalt har 7,9 miljarder kronor överförts till inkomstpensionssystemet och vid årsskiftet hade fonden ett förvaltat kapital på 392,6 miljarder kronor. Under året har kostnaderna sänkts med 123 miljoner kronor, en minskning med 29 procent, och aktieportföljens koldioxidavtryck sänktes med 46 procent.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens samlade resultat 2020 uppgick till 124 miljarder kronor

Efter ett utmanande år levererar AP-fonderna tillsammans ett resultat på 124 miljarder kronor, vilket bidragit starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.

AP-fondernas etikråd ställer krav på tech-sektorn kring mänskliga rättigheter

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) ställer krav på de stora tech-bolagen att styrka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp internationella investerare.

Första AP-fonden och Legal & General Investment Management i samarbete kring indexnära fond med aktiv hållbarhetsprofil

Idag lanseras den nya fonden L&G Emerging Market Equity Future Core Fund, en ny innovativ fond som kopplar allokering av kapital till tydliga hållbarhetskrav på de företag fonden investerar i. Fonden gör det möjligt att kombinera passiv förvaltning på tillväxtmarknader med kravet att vara ansvarsfulla ägare, med bibehållen avkastningsprofil.

Första AP-fonden och Tobam bevisar i ny studie att systematisk förvaltning kan göras fossilfri

Första AP-fonden och den franska kapitalförvaltaren Tobam offentliggör idag en rapport som lägger fram såväl teoretiska som empiriska bevis för att systematisk förvaltning kan göras fossilfri, utan att ge avkall på marknadens riskpremium.

Polhem Infra investerar i digital infrastruktur – köper Telia Carrier

AP-fondsägda Polhem Infra köper idag Telia Carrier, som är världsledande inom digitala motorvägar för datatrafik. Köpet innebär att Polhem Infra blir ägare till över 74 000 km fibernät med 320 anslutningspunkter i världen.

Första AP-fonden rapporterar första halvåret 2020

Utbrottet av coronapandemin har ändrat spelplanen för världsekonomin och påverkar oss alla, direkt eller indirekt. För Första AP-fonden (AP1) har pandemin inneburit ett ovanligt intensivt arbete under våren, med ständig utvärdering av förvaltnings- och allokeringsstrategin utifrån en helt ny situation, samtidigt som åtgärder har vidtagits för att se till fondens anställdas hälsa och säkerhet.