Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet hittar du nyheter och pressmeddelanden från Första AP-fonden. Har du frågor om innehållet, kontakta Kommunikationschef Sara Christensen, sara.christensen@ap1.se.

Första AP-fonden i nytt samarbete för att motverka korruption och bristande regelefterlevnad

Transparency International Sverige lanserar idag ett nytt forum för investerare där bland annat Första AP-fonden (AP1) ingår. AP1 vill proaktivt bidra med att utveckla hållbara verksamheter i enlighet med FN:s 17 globala utvecklingsmål. Korruption och bristande regelefterlevnad försvårar all utveckling och är en utmaning för bolag, då det äventyrar deras möjlighet att skapa värde och lönsamhet. Som stor investerare kan AP1 bidra med att påverka bolagen och ställa krav.

Rekordsnabb återhämtning och hög aktivitetsnivå bidrog till ett starkt resultat

Det första halvåret präglades av en hög aktivitet på världens kapitalmarknader, till följd av en rekordsnabb återhämtning och fortsatt god riskaptit. Första AP-fondens (AP1) avkastning för första halvåret 2021 uppgick till 11,0 procent före kostnader och 10,9 procent efter kostnader. Totalt har 4,2 miljarder kronor överförts till inkomstpensionssystemet och vid halvårsskiftet hade fonden ett förvaltat kapital på 431,5 miljarder kronor.

AP-fondsgemensamt bolag investerar 400 miljoner USD i Northvolt

Det AP-fondsägda (AP1, AP2, AP3, AP4) bolaget, 4 to 1 Investments KB, investerar 400 miljoner USD i Northvolt genom att delta i en nyemission som tillför bolaget totalt 2,75 miljarder USD.

AP-fondernas hållbarhetsarbete kommer väl ut i Riksrevisionens granskning

AP-fonderna (AP1-AP4) välkomnar den granskning som Riksrevisionen under 2020 - 2021 har genomfört avseende AP-fondernas hållbarhetsarbete och den rapport som presenterades den 3 juni 2021. Hållbarhet är en mycket viktig och integrerad del av AP-fondernas arbete och något som AP-fonderna har arbetat med länge och kontinuerligt utvecklar.

Anna Nilsson ny styrelseledamot i Första AP-fonden

Regeringen har idag utsett Anna Nilsson till ny ledamot i Första AP-fondens styrelse. Anna är idag chef för miljöförvaltningen i Uppsala kommun och sitter i SMHI:s insynsråd. Tidigare har hon bland annat varit hållbarhetschef och miljöanalytiker på Swedbank Robur och suttit i styrelsen för nätverket för hållbart näringsliv.

AP-fondernas etikråds samverkan ger resultat

Etikrådet ser tydliga resultat av samverkan för påverkansprocesser. Under 2020 har teknikbolagens integritetsfrågor och påverkan på klimatomställningen stått högt på agendan. Det visar sig tydligt att samverkan är avgörande för att uppnå effekt i viktiga frågor som kräver utveckling och förändring.

Första AP-fondens vd Kristin Magnusson Bernard ny medlem i ECB:s kontaktgrupp för finansiell stabilitet (FSCG)

Första AP-fondens vd Kristin Magnusson Bernard är nu medlem i Europeiska centralbankens kontaktgrupp för finansiell stabilitet (FSCG). FSCG fungerar som ett forum för att diskutera frågor som rör euroområdets finansiella stabilitet och leds av ECB:s vice ordförande Luis de Guindos.

Information om IP-anonymisering och Google Analytics på www.ap1.se

Första AP-fonden har använt sig av analysverktyget Google Analytics i syfte att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på fondens externa webbplats www.ap1.se. Statistiken har sedan används för att utveckla webbplatsen att motsvara våra besökares behov. Vi har blivit uppmärksammade på att vi inte har haft funktionen för IP-anonymisering i Google Analytics aktiverad vilket innebär att besökares IP-adresser har registrerats och blivit tillgängliga för Google vilket vi ej har informerat besökaren om. Detta är nu åtgärdat.

Första AP-fonden redovisar en avkastning på 9,7 procent och sänkte koldioxidavtrycket och kostnaderna kraftigt under 2020

Under ett utmanande år levererade Första AP-fonden en hög avkastning på 9,7 procent efter kostnader och resultatet uppgick till 34,8 miljarder kronor. Totalt har 7,9 miljarder kronor överförts till inkomstpensionssystemet och vid årsskiftet hade fonden ett förvaltat kapital på 392,6 miljarder kronor. Under året har kostnaderna sänkts med 123 miljoner kronor, en minskning med 29 procent, och aktieportföljens koldioxidavtryck sänktes med 46 procent.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens samlade resultat 2020 uppgick till 124 miljarder kronor

Efter ett utmanande år levererar AP-fonderna tillsammans ett resultat på 124 miljarder kronor, vilket bidragit starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.