Vi investerar pensionskapitalet för att det ska växa.

Det här är
Första AP-fonden

Första AP-fonden förvaltar en del av kapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet. Avkastningen ska på lång sikt vara minst 4 procent.

Våra tillgångar på 352 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Vi investerar långsiktigt och hållbart, och agerar ansvarsfullt som ägare.

Fondkapital
per 30 juni 2019

352 mdkr

Genomsnittlig avkastning
de senaste tio åren

7.7 %

Till pensionssystemet
under första halvåret 2019

3.0 mdkr

Aktuellt

Se alla nyheter

Första AP-fonden utvecklar strategin för Aktieförvaltningen

Första AP-fonden har under våren och hösten analyserat och utvärderat samtliga aktiestrategier och konstaterar att avkastningsmålen i några fall inte har uppnåtts. För att förbättra förutsättningarna för att uppnå målen har fonden beslutat om ett antal förändringar av aktiestrategierna.

Aktiechefen Olof Jonasson lämnar Första AP-fonden

Aktiechefen Olof Jonasson lämnar Första AP-fonden. Aktieavdelningen leds tills vidare av Mats Larsson som är tillförordnad aktiechef.

AP1 vinnare i två kategorier av Nordic Fund Selection Awards

AP1 vinnare i två kategorier i årets Nordic Fund Selection Awards. Kategorierna är ”Nordic equity mandate/fund search of the year” samt “Swedish fund selection team of the year 2019”.

Polhem Infra blir delägare i Solör Bioenergi Holding

Polhem Infras första infrastrukturaffär är nu genomförd genom förvärvet av 21 procent av aktierna i Solör Bioenergi Holding AB. Solör är leverantör av i huvudsak förnybar fjärrvärme i Sverige och Norge.

Möt våra medarbetare

– Fondens mål, att skapa avkastning till pensionssystemet, är tydligt. Att veta varför man gör saker innebär att det är lättare att komma in i jobbet, säger Dmytro Sheludchenko.

Möt fler av våra medarbetare här

På bilden Patrik Nyman och Dmytro Sheludchenko

Överträffar det långsiktiga målet

Den genomsnittliga årliga reala avkastningen efter kostnader den senaste tioårsperioden uppgick till 7,7 procent, vilket överstiger målet om 4,0 procent.

Ny lag öppnar för bättre avkastning

Första AP-fondens investeringsval styrs av AP-fondslagen. En lagändring väntas ge förbättrade möjligheter att agera för pensionärernas bästa.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag.

”Fonden är uthållig och ställer krav”

– Första AP-fonden är en bra ägare som är uthållig men också ställer tydliga krav på hållbarhet och lönsamhet, säger Mikael Granath, VD för bostadsbolaget Willhem.

Foto: Willhem