Vi investerar pensionskapitalet för att det ska växa.

Det här är
Första AP-fonden

Våra tillgångar på 454,4 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Vårt förvaltade kapital består av en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Fondkapital
per 31 december 2023

454.4 mdkr

Genomsnittlig avkastning
de senaste tio åren

5.0 %

Till pensionssystemet
under 2023

4.8 mdkr

Aktuellt

Se alla nyheter

Regeringens årliga utvärdering av AP-fonderna

Regeringen har idag överlämnat sin årliga utvärdering av AP-fonderna till Riksdagen. Enligt utvärderingen har AP-fonderna under 2023 bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna pensionssystemet samt uppfyllt det lagstadgade målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt. Utvärderingen bedömer även att Första AP-fonden, samt de andra fonderna, fortsatt arbetat aktivt med hållbarhet samt att fondernas kostnader fortsatt minska.

Eva Lindström utses till ny ordförande i Första AP-fonden

Regeringen har idag utsett Eva Lindström till ordförande i Första AP-fondens styrelse. Eva är idag ledamot av Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Hon arbetade tidigare som Riksrevisor mellan 2003-2010 samt statssekreterare på Näringsdepartementet åt Mikael Damberg mellan 2014-2018 med ansvar för bland annat bolagsförvaltning, kapitalförsörjning och statens företagsägande (en portfölj som idag värderas till 850 mdr).

AP-fonderna stärker det svenska inkomstpensionssystemet med 142 miljarder kronor

AP-fonderna (AP1-AP4) summerar ett bra resultat för 2023 och stärker inkomstpensionssystemets finansiella ställning med 142 miljarder kronor. Resultatet motsvarar en genomsnittlig avkastning på 8,1 procent. Totalt förvaltade de fyra fonderna vid årsskiftet 1 880 miljarder kronor. AP-fondernas nettoutbetalningar till pensionssystemet var 19 miljarder kronor. Detta resultat bidrar starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.

På tröskeln till en ny tid

Globala ränte- och aktiemarknader återhämtade sig under 2023 från de kraftiga marknadsfallen föregående år. Under året växlade betydande uppgångar med kraftiga marknadsfall när investerare försökte tolka det svårbedömda läget och hantera den ökade volatiliteten. Med en noga övervägd portföljpositionering och ett fokuserat genomförande nådde Första AP-fondens avkastning 9,1 procent, vilket motsvarar ett resultat på 38,0 miljarder kronor.

Möt Första AP-fonden på LinkedIn

På Första AP-fondens LinkedIn-sida finns aktuella nyheter, kommentarer och lediga tjänster. Här möter du även några av våra medarbetare, som berättar hur det är att arbeta hos oss.

Första AP-fonden på LinkedIn

På bilden Emil Danmo.