Vi investerar pensionskapitalet för att det ska växa.

Det här är
Första AP-fonden

Våra tillgångar på 446 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Vårt förvaltade kapital består av en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Fondkapital
per 30 juni 2023

446 mdkr

Genomsnittlig avkastning
de senaste tio åren

5.7 %

Till pensionssystemet
under första halvåret 2023

2.6 mdkr

Aktuellt

Se alla nyheter

Ny styrelseledamot i Första AP-fonden

Regeringen har utsett Gunilla Hellqvist till ny ledamot i Första AP-fondens styrelse.

Framåtblick i brytningstid

Globala ränte- och aktiemarknader återhämtade sig under första halvåret 2023 från de kraftiga marknadsfallen föregående år. Riskbilden tycktes svårtolkad för världens investerare och mellan långa perioder av stiltje växte de trevande uppgångarna nästan obemärkt i styrka. Trots en osäker och volatil marknad bidrog Första AP-fonden (AP1) positivt till stabilitet i inkomstpensionssystemet med en avkastning på 6,6% och redovisade ett resultat på 27,8 miljarder kronor. Det förvaltade kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 446,4 miljarder kronor.

Nya styrelseledamöter i Första AP-fonden

Regeringen har utsett Lars Fresker och Linda Jonsson till nya ledamöter i Första AP-fondens styrelse.

Anna Magnusson ny ägaransvarig på Första AP-fonden

Anna Magnusson har utsetts till ny ägaransvarig på Första AP-fonden (AP1). Anna kommer närmast från en roll som specialist inom ägarstyrning på Alecta och tillträder sin befattning på AP1 1 juni 2023.

Möt Första AP-fonden på LinkedIn

På Första AP-fondens LinkedIn-sida finns aktuella nyheter, kommentarer och lediga tjänster. Här möter du även några av våra medarbetare, som berättar hur det är att arbeta hos oss.

Första AP-fonden på LinkedIn

På bilden Emil Danmo.