Vi investerar pensionskapitalet för att det ska växa.

Det här är
Första AP-fonden

Första AP-fonden förvaltar en del av kapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet. Fondens medelfristiga avkastningsmål på den totala portföljen efter kostnader är 3,0 procent realt per år mätt över rullande tioårsperioder från och med 2020. Det långsiktiga avkastningsmålet (över 40 år) är 4 procents genomsnittlig årlig real avkastning efter kostnader.

Våra tillgångar på 352 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Vi investerar långsiktigt och hållbart, och agerar ansvarsfullt som ägare.

Fondkapital
per 30 juni 2019

352 mdkr

Genomsnittlig avkastning
de senaste tio åren

7.7 %

Till pensionssystemet
under första halvåret 2019

3.0 mdkr

Aktuellt

Se alla nyheter

Kristin Magnusson Bernard ny vd för Första AP-fonden

Styrelsen för Första AP-fonden (AP1) har utsett Kristin Magnusson Bernard till ny vd för AP1. Kristin tillträder sin befattning senast den 1 september 2020 och ersätter Teresa Isele som varit tillförordnad vd sedan september 2019.

Reviderat avkastningsmål för Första AP-fonden

Första AP-fondens styrelse har reviderat fondens avkastningsmål. Det nya målet gäller från 2020.

Första AP-fonden söker VD

Första AP-fonden söker VD. Sista ansökningsdag är 31 januari 2020.

Första AP-fonden utvecklar strategin för Aktieförvaltningen

Första AP-fonden har under våren och hösten analyserat och utvärderat samtliga aktiestrategier och konstaterar att avkastningsmålen i några fall inte har uppnåtts. För att förbättra förutsättningarna för att uppnå målen har fonden beslutat om ett antal förändringar av aktiestrategierna.

Möt våra medarbetare

– Fondens mål, att skapa avkastning till pensionssystemet, är tydligt. Att veta varför man gör saker innebär att det är lättare att komma in i jobbet, säger Dmytro Sheludchenko.

Möt fler av våra medarbetare här

På bilden Patrik Nyman och Dmytro Sheludchenko

Överträffar det långsiktiga målet

Den genomsnittliga årliga reala avkastningen efter kostnader den senaste tioårsperioden uppgick till 7,7 procent, vilket överstiger målet om 4,0 procent.

Ny lag öppnar för bättre avkastning

Första AP-fondens investeringsval styrs av AP-fondslagen. En lagändring väntas ge förbättrade möjligheter att agera för pensionärernas bästa.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag.

”Fonden är uthållig och ställer krav”

– Första AP-fonden är en bra ägare som är uthållig men också ställer tydliga krav på hållbarhet och lönsamhet, säger Mikael Granath, VD för bostadsbolaget Willhem.

Foto: Willhem