Vi investerar pensionskapitalet för att det ska växa.

Det här är
Första AP-fonden

Första AP-fonden förvaltar en del av kapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet. Avkastningen ska på lång sikt vara minst 4 procent.

Våra tillgångar på 338 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Vi investerar långsiktigt och hållbart, och agerar ansvarsfullt som ägare.

Fondkapital
per 30 juni 2018

338 mdkr

Genomsnittlig avkastning
de senaste tio åren

6.3 %

Till pensionssystemet
under första halvåret 2018

3.3 mdkr

Aktuellt

Se alla nyheter

Första AP-fonden lämnar information om tjänsteresa till Indien

Med anledning av uppgifter i svensk media lämnar Första AP-fonden nedanstående information om en tjänsteresa till Indien som genomfördes i september 2018.

Första AP-fonden mäter hållbarhet med Arabesque S-Ray®

Arabesque S-Ray® och AP1 arbetar tillsammans för att utveckla ett nytt sätta att mäta hur företag arbetar med mänskliga rättigheter.

Unga medarbetare ger nya perspektiv

Möt Dmytro Sheludchenko, som arbetar med kvantanalys, och Patrik Nyman, ansvarig för allokering.

Första AP-fonden (AP1) inleder forskningsprojekt för att ta hänsyn till klimatförändringarna i strategiska investeringsbeslut

De finansiella institutionerna AP1, a.s.r., OPTrust Pensioenfonds van de Metalektro (PME) och Philips Pension Fund kommer i samarbete med Ortec Finance att inleda en pilotstudie om klimatförändringarnas inverkan.

”Att vara analytiker är ett socialt yrke”

Med målet att få pensionspengarna att växa arbetar Sophie Larsén som aktieanalytiker.

– Fondens långsiktighet ger möjlighet till specialisering. Själv arbetar jag med midcap i Sverige och healthcare-företag globalt. Det är en intressant kombination.

Att arbeta hos oss

Sophie Larsén förvaltar aktier i Sverige och globalt.

Halvår som överträffar målet

Resultatet om 8,5 mdkr första halvåret 2018 innebär att fondens avkastning överträffar det långsiktiga avkastningsmålet på 4,0 procent.

Fondkapitalet ökade till 338 mdkr.

Ny lag öppnar för bättre avkastning

Första AP-fondens investeringsval styrs av AP-fondslagen. En lagändring väntas ge förbättrade möjligheter att agera för pensionärernas bästa.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag.

”Fonden är uthållig och ställer krav”

– Första AP-fonden är en bra ägare som är uthållig men också ställer tydliga krav på hållbarhet och lönsamhet, säger Mikael Granath, VD för bostadsbolaget Willhem.

Foto: Willhem