Vi investerar pensionskapitalet för att det ska växa.

Det här är
Första AP-fonden

Våra tillgångar på 454,4 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Vårt förvaltade kapital består av en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Fondkapital
per 31 december 2023

454.4 mdkr

Genomsnittlig avkastning
de senaste tio åren

5.0 %

Till pensionssystemet
under 2023

4.8 mdkr

Aktuellt

Se alla nyheter

AP-fonderna stärker det svenska inkomstpensionssystemet med 142 miljarder kronor

AP-fonderna (AP1-AP4) summerar ett bra resultat för 2023 och stärker inkomstpensionssystemets finansiella ställning med 142 miljarder kronor. Resultatet motsvarar en genomsnittlig avkastning på 8,1 procent. Totalt förvaltade de fyra fonderna vid årsskiftet 1 880 miljarder kronor. AP-fondernas nettoutbetalningar till pensionssystemet var 19 miljarder kronor. Detta resultat bidrar starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.

På tröskeln till en ny tid

Globala ränte- och aktiemarknader återhämtade sig under 2023 från de kraftiga marknadsfallen föregående år. Under året växlade betydande uppgångar med kraftiga marknadsfall när investerare försökte tolka det svårbedömda läget och hantera den ökade volatiliteten. Med en noga övervägd portföljpositionering och ett fokuserat genomförande nådde Första AP-fondens avkastning 9,1 procent, vilket motsvarar ett resultat på 38,0 miljarder kronor.

Ny styrelseledamot i Första AP-fonden

Regeringen har utsett Gunilla Hellqvist till ny ledamot i Första AP-fondens styrelse.

Framåtblick i brytningstid

Globala ränte- och aktiemarknader återhämtade sig under första halvåret 2023 från de kraftiga marknadsfallen föregående år. Riskbilden tycktes svårtolkad för världens investerare och mellan långa perioder av stiltje växte de trevande uppgångarna nästan obemärkt i styrka. Trots en osäker och volatil marknad bidrog Första AP-fonden (AP1) positivt till stabilitet i inkomstpensionssystemet med en avkastning på 6,6% och redovisade ett resultat på 27,8 miljarder kronor. Det förvaltade kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 446,4 miljarder kronor.

Möt Första AP-fonden på LinkedIn

På Första AP-fondens LinkedIn-sida finns aktuella nyheter, kommentarer och lediga tjänster. Här möter du även några av våra medarbetare, som berättar hur det är att arbeta hos oss.

Första AP-fonden på LinkedIn

På bilden Emil Danmo.