Vi investerar pensionskapitalet för att det ska växa.

Det här är
Första AP-fonden

Första AP-fonden förvaltar en del av kapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet. Avkastningen ska på lång sikt vara minst 4 procent.

Våra tillgångar på 338 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Vi investerar långsiktigt och hållbart, och agerar ansvarsfullt som ägare.

Fondkapital
per 30 juni 2018

338 mdkr

Genomsnittlig avkastning
de senaste tio åren

6.3 %

Till pensionssystemet
under första halvåret 2018

3.3 mdkr

Aktuellt

Se alla nyheter

Första AP-fonden kommenterar innehavet i Vale

En artikel publicerad i DN under onsdagen den 6 februari gör felaktigt gällande att Första AP-fonden svängt i frågan om att dra sig ur det brasilianska gruvbolaget Vale. Fonden vill härmed göra vissa tillrättalägganden och förtydliganden.

Initiativ för förbättrad säkerhet vid avfallsdammar

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna tar tillsammans med flera andra investerare initiativ för ett nytt oberoende säkerhetssystem för avfallsdammar efter olyckan i Brumadinho, Brasilien.

Förändringar i AP-fondslagen

Den första januari 2019 förändrades reglerna i AP-fondslagen. Bland annat införs ett nytt mål om att Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna ska bidra till en hållbar utveckling genom att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.

Första AP-fonden reviderar sin resepolicy

Första AP-fondens styrelse och vd har beslutat att genomföra en kartläggning av de tjänsteresor som utförts under de senaste åren. Denna kartläggning kommer utgöra en del av beslutsunderlaget inför en revision av fondens resepolicy.

”Det är en styrka att ha tillgång till flera perspektiv”

Patrik Nyman och Dmytro Sheludchenko arbetar med kapitalförvaltning med målet att få pensionspengarna att växa.

Att arbeta hos oss

Samarbete som berikar: Dmytro Sheludchenko och Patrik Nyman kombinerar nytänkande med erfarenhet.

Halvår som överträffar målet

Resultatet om 8,5 mdkr första halvåret 2018 innebär att fondens avkastning överträffar det långsiktiga avkastningsmålet på 4,0 procent.

Fondkapitalet ökade till 338 mdkr.

Ny lag öppnar för bättre avkastning

Första AP-fondens investeringsval styrs av AP-fondslagen. En lagändring väntas ge förbättrade möjligheter att agera för pensionärernas bästa.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag.

”Fonden är uthållig och ställer krav”

– Första AP-fonden är en bra ägare som är uthållig men också ställer tydliga krav på hållbarhet och lönsamhet, säger Mikael Granath, VD för bostadsbolaget Willhem.

Foto: Willhem