Vi investerar pensionskapitalet för att det ska växa.

Det här är
Första AP-fonden

Första AP-fonden förvaltar en del av kapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet. Avkastningen ska på lång sikt vara minst 4 procent.

Våra tillgångar på 352 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Vi investerar långsiktigt och hållbart, och agerar ansvarsfullt som ägare.

Fondkapital
per 30 juni 2019

352 mdkr

Genomsnittlig avkastning
de senaste tio åren

7.7 %

Till pensionssystemet
under första halvåret 2019

3.0 mdkr

Aktuellt

Se alla nyheter

Första AP-fonden driver på för kraftfullare åtgärder för att bekämpa bränderna och avskogningen i Amazonas

Första AP-fonden har tillsammans med 230 andra internationella investerare skrivit under det uttalande som koordineras av PRI gällande avskogningen i Amazonas.

Första AP-fonden ledande inom hållbarhet

Första AP-fonden del av ”Leader´s Group 2019”. Utnämnandet sker på basis av fondens val och uppföljning av externa förvaltare inom riskkapitaloch noterade aktier.

AP-fonderna samlade banker, tillsynsmyndigheter m.fl. i kampen mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet

På temat ekonomisk brottslighet och penningtvätt samlade AP-fonderna och Etikrådet de fyra storbankernas VD:ar, Finansinspektionen, Riksgälden, Ekobrottsmyndigheten samt Transparancy International Sverige till ett seminarium.

Första AP-fonden lämnar ytterligare information om bakgrunden till vd Johan Magnussons avgång

Den 2 september kommunicerade Första AP-fonden att styrelsen beslutat att entlediga Johan Magnusson från befattningen som vd mot bakgrund av att han brutit mot fondens interna regelverk. Fonden har nu slutfört sin bedömning av behovet av sekretess enligt OSL (Offentlighets- och Sekretesslagen) avseende uppgifterna och beslutat att offentliggöra ytterligare detaljer.

Möt våra medarbetare

– Fondens mål, att skapa avkastning till pensionssystemet, är tydligt. Att veta varför man gör saker innebär att det är lättare att komma in i jobbet, säger Dmytro Sheludchenko.

Möt fler av våra medarbetare här

På bilden Patrik Nyman och Dmytro Sheludchenko

Överträffar det långsiktiga målet

Den genomsnittliga årliga reala avkastningen efter kostnader den senaste tioårsperioden uppgick till 7,7 procent, vilket överstiger målet om 4,0 procent.

Ny lag öppnar för bättre avkastning

Första AP-fondens investeringsval styrs av AP-fondslagen. En lagändring väntas ge förbättrade möjligheter att agera för pensionärernas bästa.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag.

”Fonden är uthållig och ställer krav”

– Första AP-fonden är en bra ägare som är uthållig men också ställer tydliga krav på hållbarhet och lönsamhet, säger Mikael Granath, VD för bostadsbolaget Willhem.

Foto: Willhem