Karriär och studier

Att arbeta hos oss

Global miljö och hög kompetens

Stora investeringar, internationell inriktning och samhällsnytta. Medarbetare på Första AP-fonden verkar i en stimulerande miljö där de bidrar till ett stabilt pensionssystem och till samhällets utveckling i stort.

Varje enskild medarbetare har stor inverkan på hur framgångsrikt Första AP-fonden kan leverera avkastning på de tillgångar som fonden förvaltar. Därför vill vi rekrytera och behålla de bästa individerna.

I våra medarbetarundersökningar framhålls att bland annat den kunskapsintensiva miljön gör fonden till en attraktiv arbetsplats.

Vi utlovar

Utmaningar, ansvar, och trygghet i ett målmedvetet lag med ett meningsfullt uppdrag

På ett sätt som är

Framåtblickande, Öppet, Ansvarstagande, Omtänksamt

Och blir

En pensionsfond i världsklass där omvärldens förtroende för oss är högt och våra medarbetare känner stolthet, ständigt kan utvecklas och har möjlighet att göra skillnad

Intressanta investeringar

Alla hos oss, oavsett roll, kommer i kontakt med intressanta investeringar.

Fonden förvaltar stora belopp och är alltså en ekonomiskt mycket omfattande verksamhet. Samtidigt är vi en kostnadseffektiv organisation. Därför kommer alla hos oss, oavsett roll, i kontakt med intressanta investeringar. Vår portfölj spänner över nästan alla tillgångsslag som finns. Det handlar om såväl klassiska svenska industriaktier och globala hedgefonder som om jordbruk på Nya Zeeland – för att nämna bara några exempel.

Vi har ett globalt perspektiv

Första AP-fonden är fast förankrat i Sverige genom sin viktiga roll för nuvarande och framtida pensionärer. Samtidigt är fonden i högsta grad internationell.

Av den portfölj vi förvaltar är cirka en tredjedel investerade i svenska tillgångar.

Att arbeta på Första AP-fonden innebär därför att varje dag att förflytta sig globalt, åtminstone i tanken. Naturligt nog har också många av våra medarbetare sitt ursprung på annat håll än i Sverige.

Sverige i världen

Medarbetare på Första AP-fonden bidrar till framtida svenska pensioner via de internationella finansmarknaderna. Det globalt framgångsrika Autoliv ingår i fondens innehav.

Foto: Autoliv

En utvecklande arbetsgivare

Första AP-fonden är en modern arbetsgivare med en arbetsmiljö som främjar både medarbetarnas och fondens utveckling. Hos oss ska man kunna växa yrkesmässigt och som individ.

Ständiga förbättringar gäller i stort och smått, för individer och organisation. Vi förändras hela tiden, bland annat på grund av ökad diversifiering i investeringarna, snabb teknisk utveckling och ökat fokus på hållbarhet.

Fonden gör stora investeringar i informationssystem, vilket är en framgångsfaktor för internationella kapitalförvaltare som vill vara i världsklass. Teknisk kompetens, inte minst inom programmering, är allt viktigare i förvaltningen. Vi välkomnar allt fler medarbetare med en teknisk eller matematisk bakgrund.

Hållbarhet för samhälle och individ

Hos oss har medarbetarna möjlighet att skapa samhällsnytta. Vi vet att många av dem uppskattar möjligheten att bidra till utvecklingen av pensionerna, och att vi integrerar hållbarhet i våra investeringar.

Vi främjar en kultur som attraherar de bästa medarbetarna genom att vara stimulerande och stödjande. Professionell kommunikation och positiv feedback lyfter fram goda exempel och ger positiv förstärkning.

Motiverade medarbetare erbjuds stort ansvar och frihet att fatta beslut inom givna ramar. Det är en omgivning som främjar kreativitet, produktivitet och välmående.