Om Första AP-fonden

Regeringens granskning

Vi bidrar positivt

Regeringens utvärdering av AP-fonderna visar att fonderna sedan starten 2001 bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet. Vi har fortsatt en effektiv kostnadsstruktur och förvaltningskostnaderna fortsatte att minska under 2022.

God utveckling

De senaste årens goda börsutveckling har gett ett starkt bidrag till AP-fondernas resultat.

Vill du läsa mer om regeringens årliga utvärdering om AP-fonderna kan du gå in på deras hemsida här: Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2021