Om Första AP-fonden

Mer om pensionssystemet

Robust helhet med många delar

Första AP-fonden utgör en viktig del av det svenska pensionssystemet. Vi förvaltar ungefär 3-4 procent av pensionskapitalet. Andra AP-fonder står för ungefär lika stora delar.

Allmänna pensionsfonder har funnits i Sverige sedan 1960-talet. De har ändrat karaktär, namn och inriktning genom åren. Den nuvarande uppdelningen skapades 2001.

Uppdelningen på fyra fonder är till för att sprida riskerna i förvaltningen. Vissa skillnader finns mellan fonderna när det gäller hur investeringar fördelas på olika tillgångsklasser, eftersom respektive fondstyrelse fattar egna fördelningsbeslut inom ramen för AP-fondslagen.

Fyra AP-fonder

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden har alla samma funktion och ansvarar tillsammans för förvaltningen av 14 procent av pensionskapitalet.

Läs mer