Rapporter

Första AP-fonden rapporterar sitt resultat två gånger per år. Här hittar du våra rapporter från de senaste åren.

Vår senaste rapport

Halvårsrapport 2023

2022

Årsredovisning 2022

(för digital visning)

Årsredovisning 2022

(för utskrift)

Halvårsrapport 2022