Rapporter

Första AP-fonden rapporterar sitt resultat två gånger per år. Här hittar du våra rapporter från de senaste åren.

Vår senaste rapport

Halvårsrapport 2022