Rapporter

Första AP-fonden rapporterar sitt resultat två gånger per år. Här hittar du våra rapporter från de senaste åren.

Vår senaste rapport

Årsredovisning 2023

(För utskrift)

Årsredovisning 2023

(För digital visning)

2023

Årsredovisning 2023

(För utskrift)

Årsredovisning 2023

(För digital visning)

Halvårsrapport 2023

2022

Årsredovisning 2022

(för digital visning)

Årsredovisning 2022

(för utskrift)

Halvårsrapport 2022