Remissvar

Här hittar du de remissvar som Första AP-fonden lämnat.

 

20 juni 2019
Första AP-fondens remissvar på promemorian ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna”

 

18 oktober 2017
Ändrade regler för Första – Fjärde AP-fonderna

 

30 november 2012
Buffertkapitalutredningen