Om Första AP-fonden

Ledning

Kristin Magnusson Bernard

Född: 1979

Verkställande direktör

Anställd 2020. I nuvarande befattning sedan 2020.

Utbildning: Doktorsexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet: Sverigechef för Nordea Markets och chef för makroekonomisk research på Nordea. Ledande befattningar inom Markets och Investment Banking-delen inom Nordea. Seniora roller hos Europeiska centralbanken i Frankfurt och Internationella Valutafonden i Washington D.C.

Mikael Angberg

Född: 1973

Chef Kapitalförvaltning

Anställd: 2013. I nuvarande befattning: 2013.

Utbildning: Civ. Ing.

Tidigare erfarenhet: PIMCO, BNP Paribas, Goldman Sachs, AXA Investment Managers och CERN.

Sara Christensen

Född: 1970

Chef Kommunikation

Anställd: 2019. I nuvarande befattning: 2019.

Utbildning: Marknadsekonom

Tidigare erfarenhet: Swedbank, Kaupthing, ABB, GE Capital

Henrik Dubois

Född: 1975

CFO (Chief Financial Officer) och Chef Verksamhetsstöd & Utveckling

Anställd: 2021. I nuvarande befattning: 2021

Utbildning: Civilekonom och magisterexamen ekonomilinjen

SPP Fonder, Systembolaget, Coeli, Nykredit bank och Öhman J:OR

Mats Enebrink

Född: 1976

Chef Operations

Anställd: 2008. I nuvarande befattning: 2020.

Utbildning: Civilingenjör, CFA

Tidigare erfarenhet: AFA Försäkring, VPD Financial Software Consulting