Om Första AP-fonden

Ledning

Teresa Isele

Född: 1982

Tf Verkställande direktör och Chef Juridik

Anställd: 2015. Chef juridik sedan: 2016.

Utbildning: Svensk jur. kand. & magister juris vid Stockholms universitet, tysk jur. kand. vid Humboldt-universitetet, Berlin, diplom engelsk juridik vid King’s college, London.

Tidigare erfarenhet: EQT, Vinge

Mikael Angberg

Född: 1973

Chef kapitalförvaltning

Anställd: 2013. I nuvarande befattning: 2013.

Utbildning: Civ. Ing.

Tidigare erfarenhet: PIMCO, BNP Paribas, Goldman Sachs, AXA Investment Managers och CERN.

Sara Christensen

Född: 1970

Chef Kommunikation

Anställd: 2019. I nuvarande befattning: 2019.

Utbildning: Marknadsekonom

Tidigare erfarenhet: Swedbank, Kaupthing, ABB, GE Capital

Mats Enebrink

Född: 1976

Chef IT och Systemutveckling

Anställd: 2008. I nuvarande befattning: 2018

Utbildning: Civilingenjör, CFA

Tidigare erfarenhet: AFA Försäkring, VPD Financial Software Consulting

Gun Hammarlund

Född: 1958

Chef Affärsstöd

Utbildning: civilekonom, Lunds universitet

Anställd: 1987. I nuvarande befattning sedan 2001. I ledningsgruppen sedan 2016.

Tidigare erfarenhet: Portföljförvaltare, redovisningschef

Katarina Höller

Född: 1966

Chef Middle Office samt riskchef

Anställd: 2016. I nuvarande befattning: 2016.

Utbildning: Fil kand statistik

Tidigare erfarenhet: SEB Wealth Management, Finansinspektionen, DnB NOR, Skandia Asset Management

Marina Westman

Född: 1960

HR-chef

Anställd: 2008. I nuvarande befattning: 2008.

Utbildning: Personalvetare

Tidigare erfarenhet: HR-befattningar inom SEB-koncernen