Om Första AP-fonden

Ledning

Kristin Magnusson Bernard

Född: 1979

Verkställande direktör

Anställd: 2020.

I nuvarande befattning: 2020.

Utbildning: Doktorsexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

Tidigare erfarenhet: Nordea, Europeiska centralbanken, Frankfurt  och Internationella Valutafonden, Washington D.C.

Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag i Vasakronan och Swedish House of Finance, medlem av Europeiska Centralbankens kontaktgrupp för finansiell stabilitet (FSCG).

Sara Christensen

Född: 1970

Chef Kommunikation

Anställd: 2019.

I nuvarande befattning: 2019.

Utbildning: Marknadsekonom.

Tidigare erfarenhet: Swedbank, Kaupthing, ABB, GE Capital.

Henrik Dubois

Född: 1975

CFO och Chef Verksamhetsstöd & Utveckling

Anställd: 2021.

I nuvarande befattning: 2021.

Utbildning: Civilekonom och magisterexamen ekonomilinjen.

Tidigare erfarenheter: Storebrand Fonder, Systembolaget, Coeli, Nykredit och Öhman.

Mats Enebrink

Född: 1976

Chef Operations

Anställd: 2008.

I nuvarande befattning: 2020.

Utbildning: Civilingenjör, CFA.

Tidigare erfarenhet: AFA Försäkring, VPD Financial Software Consulting.

Oberoende kontrollfunktioner

Anders Jakobsson

Chef Riskkontroll

Anställd: 2010.

I nuvarande befattning: 2020.

Jenny Wentzel

Chef Compliance

Anställd: 2017.

I nuvarande befattning: 2018.

Ledning inom förvaltningen

Christian Börjesson

Chef Ränta & Valuta

Anställd: 2016.

I nuvarande befattning: 2018.

Magdalena Håkansson

Chef ESG

Anställd: 2019.

I nuvarande befattning: 2020.

Mats Larsson

Aktiechef

Anställd: 2017.

I nuvarande befattning: 2019.

Carin Månsson

Chef Exponering

Anställd: 2000.

I nuvarande befattning: 2020.

Patrik Nyman

Chef Tillgångsallokering

Anställd: 1991.

I nuvarande befattning: 2011.

Johan Temse

Chef Alternativa Investeringar

Anställd: 2016.

I nuvarande befattning: 2022.