Hållbarhet och ägaransvar

Styrdokument

Första AP-fonden använder ett antal styrdokument som anger hur verksamheten ska bedrivas, vilka krav som ställs på de bolag fonden investerar i, och hur rapportering av fondens måluppfyllelse går till. Några av dessa är framtagna i samarbete med Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Här finns dessa dokument samlade.

Ägarpolicy och ägardirektiv

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas gemensamma riktlinjer

Ramverk för gröna, sociala och hållbara obligationer