Möt våra medarbetare

”Långsiktigheten känns sund”

Med målet att få pensionspengarna att växa arbetar Sophie Larsén med aktieanalyser i den aktivt förvaltade delen av Första AP-fondens portfölj.

.

Socialt yrke

Att vara analytiker är ett socialt yrke, säger Sophie Larsén.

Foto: Fredrik Stehn/Första AP-fonden

– Jag gillar fondens långsiktighet, att vi investerar med tanken att äga aktierna länge. Det passar mig bra, eftersom det ger möjligheter att verkligen bli expert på vissa bolag och branscher. Vi brukar säga att vi vet vad vi äger. Det känns som en sund inställning, särskilt med tanke på att vi hanterar andra människors pensioner.

Sophie Larsén arbetar alltså med det som kallas fundamental aktieanalys, och hon har två specialområden.

– Redan från start har jag sysslat med den svenska börsens mindre och medelstora bolag. När jag senare kände för att utvecklas fick jag även ansvaret för en hel bransch i hela världen, nämligen healthcare. Det är en väldigt intressant kombination, säger hon.

Någon vanlig dag på jobbet finns inte, men ofta är hon på resande fot för att besöka bolag eller delta i konferenser.

– Att vara analytiker är ett väldigt socialt yrke, vilket många kanske inte vet. Vid mina kontakter märks det att Första AP-fonden är ett välkänt och respekterat namn i finansbranschen.

Junior och senior samverkar

Den som är ny på Första AP-fonden kommer direkt in i själva kärnverksamheten.

Samarbete som berikar

Patrik Nyman och Dmytro Sheludchenko

– Fondens mål, att skapa avkastning till pensionssystemet, är tydligt. Att veta varför man gör saker innebär att det är lättare att komma in i jobbet, säger Dmytro Sheludchenko.

Han arbetar sedan några år med kvantanalys, den del av kapitalförvaltningen som skapar och använder matematiska metoder.

– Vi omvandlar övergripande mål till systematisk förvaltning. I vår grupp hjälps vi åt med att bestämma hur det ska gå till. Dessutom lyssnar både min chef och andra kollegor på mina idéer om hur vi ska göra.

Ständig utveckling är viktigt för Första AP-fonden. Dmytros chef, Patrik Nyman, ser därför stora fördelar med att ta till sig juniora medarbetares synpunkter.

– Vi ifrågasätter hela tiden om vi har analyserat investeringarna på rätt sätt. Nya infallsvinklar hjälper oss att hitta nya svar, säger han.

Patrik Nyman är ansvarig för allokering och har arbetat inom AP-fondssystemet sedan 1992.

– Det är visserligen jag som är ytterst ansvarig i vår grupp, men det finns hundratals olika sätt att närma sig ett problem. Jag ställer mycket frågor till mina medarbetare om hur de tänker.

För Dmytro är det välkommet.

– Det är stor skillnad mot att jobba med en senior person som säger ”gör så här”. Här har vi en konstruktiv dialog, och det går alltid att ta ansvar om man vill.