Möt våra medarbetare

Hållbarhet och mångfald för bättre investeringar

Tina Rönnholm är samordnare för den del av Första AP-fondens investeringar som förvaltas av externa förvaltare. Det är ungefär 20 procent av fondens tillgångar, 6 miljarder kronor.

Finansiell och icke-finansiell information

– Första AP-fonden arbetar långsiktigt och investerar betydande belopp. Därför är det viktigt att vi tar hänsyn till både finansiell och icke-finansiell information i våra investeringsbeslut, säger Tina Rönnholm.

Hållbarhet, eller ESG – environment, social and governance, är exempel på icke-finansiell information som fonden vill att alla förvaltare ska tänka på. För Tina Rönnholm innebär det att hon ägnar en stor del av sin arbetstid åt dessa frågor.

– Vi har stora problem i samhället. Alla människor behövs för att hjälpa till att lösa dem. Jag vill se mer handlingskraft och mindre prat.

Tina Rönnholm började läsa börsnyheter i lokaltidningen redan som barn och har nu varit 20 år i finansbranschen. I dag samverkar hon med förvaltare över hela världen, och utvärderar deras investeringsorganisationer, filosofi och processer.

– Att integrera ESG-faktorer i investeringsbesluten kräver mänsklig inblandning och analytikernas bakgrund spelar in. Mångfald är viktigt. Olika livserfarenhet, bakgrund, ålder, utbildning med mera bidrar till mer heltäckande bedömningar, säger Tina Rönnholm.

Junior och senior samverkar

Den som är ny på Första AP-fonden kommer direkt in i själva kärnverksamheten.

Samarbete som berikar

Patrik Nyman och Dmytro Sheludchenko

– Fondens mål, att skapa avkastning till pensionssystemet, är tydligt. Att veta varför man gör saker innebär att det är lättare att komma in i jobbet, säger Dmytro Sheludchenko.

Han arbetar sedan några år med kvantanalys, den del av kapitalförvaltningen som skapar och använder matematiska metoder.

– Vi omvandlar övergripande mål till systematisk förvaltning. I vår grupp hjälps vi åt med att bestämma hur det ska gå till. Dessutom lyssnar både min chef och andra kollegor på mina idéer om hur vi ska göra.

Ständig utveckling är viktigt för Första AP-fonden. Dmytros chef, Patrik Nyman, ser därför stora fördelar med att ta till sig juniora medarbetares synpunkter.

– Vi ifrågasätter hela tiden om vi har analyserat investeringarna på rätt sätt. Nya infallsvinklar hjälper oss att hitta nya svar, säger han.

Patrik Nyman är ansvarig för allokering och har arbetat inom AP-fondssystemet sedan 1992.

– Det är visserligen jag som är ytterst ansvarig i vår grupp, men det finns hundratals olika sätt att närma sig ett problem. Jag ställer mycket frågor till mina medarbetare om hur de tänker.

För Dmytro är det välkommet.

– Det är stor skillnad mot att jobba med en senior person som säger ”gör så här”. Här har vi en konstruktiv dialog, och det går alltid att ta ansvar om man vill.

”Långsiktigheten känns sund”

Med målet att få pensionspengarna att växa arbetar Sophie Larsén med aktieanalyser i den aktivt förvaltade delen av Första AP-fondens portfölj.

Socialt yrke

Att vara analytiker är ett socialt yrke, säger Sophie Larsén.

Foto: Fredrik Stehn/Första AP-fonden

– Jag gillar fondens långsiktighet, att vi investerar med tanken att äga aktierna länge. Det passar mig bra, eftersom det ger möjligheter att verkligen bli expert på vissa bolag och branscher. Vi brukar säga att vi vet vad vi äger. Det känns som en sund inställning, särskilt med tanke på att vi hanterar andra människors pensioner.

Sophie Larsén arbetar alltså med det som kallas fundamental aktieanalys, och hon har två specialområden.

– Redan från start har jag sysslat med den svenska börsens mindre och medelstora bolag. När jag senare kände för att utvecklas fick jag även ansvaret för en hel bransch i hela världen, nämligen healthcare. Det är en väldigt intressant kombination, säger hon.

Någon vanlig dag på jobbet finns inte, men ofta är hon på resande fot för att besöka bolag eller delta i konferenser.

– Att vara analytiker är ett väldigt socialt yrke, vilket många kanske inte vet. Vid mina kontakter märks det att Första AP-fonden är ett välkänt och respekterat namn i finansbranschen.