Möt våra medarbetare

Vi är ett 70-tal medarbetare med olika erfarenhet, bakgrund, färdigheter och perspektiv. Genom dem skapar vi långsiktig framgång och medverkar till att driva utvecklingen framåt i samhället.

“Här lär jag mig något nytt av mina kollegor varje dag och jag känner stor tacksamhet att få vara en del av ett så kvalificerat team.”

Emilie Beijbom

Foto: Peter Phillips

Emelie Beijbom

Bolagsjurist sedan 2021 och dessförinnan konsult på fonden sedan 2018.

– Vi är tre seniora jurister inom Första AP-fondens enhet för Juridik & Arkiv. Vi har alla olika bakgrunder och juridiska kompetenser. På fonden samarbetar vi jurister inom enheten och verkar brett inom många olika rättsområden: finansmarknadsrätt, alternativa investeringar, offentlig rätt, skatterätt med flera områden. Att fonden är en global kapitalförvaltare innebär för oss också en komplexitet. Juridiken som sådan är inte global, utan lagar och regler ser olika ut för olika länder. Med anledning av detta är kraven på oss jurister höga, men samtidigt är det detta som gör arbetet spännande eftersom vårt ansvarsområde är så dynamiskt. Det är mycket utmanande och utvecklande att arbeta för så en stor och bred kapitalförvaltare som Första AP-fonden.

– Som bolagsjurist får jag möjlighet att bredda min kompetens, vilket jag tycker är stimulerande efter att ha arbetat länge som fondspecialist i olika juristroller på en svensk bank. Här lär jag mig något nytt av mina kollegor varje dag och jag känner stor tacksamhet att få vara en del av ett så kvalificerat team.

Jan Rådberg

Ansvarig för investeringar i riskkapitalfonder sedan 2011

Första AP-fonden har för närvarande ca 27 mdkr investerat i riskkapitalfonder och avkastningen under 2021 var rekordhög.
– För att kunna skapa en framgångsrik diversifierad portfölj lägger vi mycket stor vikt vid varje investeringsbeslut. För oss har det alltid varit viktigt att försöka investera med de bästa förvaltarna oavsett i vilken del av marknaden vi investerar, inte minst med avseende på ESG. Jag har arbetat med detta i tjugo år och jag vet att det tar tid att hitta de bästa förvaltarna inom olika områden. Jag tillbringar därför en stor den av min arbetstid på resande fot med att träffa förvaltare och försöka förstå och lära känna människorna bakom fonderna.

– Det handlar mycket om att bygga personliga kontaktnät för att få tillgång till de mest attraktiva investeringarna. Hos Första AP-fonden har jag alltid trivts bra och arbetat under mycket stor frihet och jag kan inte tänka mig ett mer intressant arbete.

Malin Johansson

Medarbetare på Backoffice inom Operations sedan 2017

– På backoffice är vi inblandade i de flesta av fondens investeringar.

– Vi administrerar, bevakar och stämmer av alla affärer samt hanterar alla andra flöden och affärshändelser kopplade till våra positioner. En stor del av vårt dagliga arbete består av problemlösning och förbättring av befintliga processer. Detta gör vi i nära samarbete med vår depåbank, clearing agent och tillsammans med många andra team inom fonden. Vi deltar även i många av fondens gemensamma projekt och hoppas på att framöver få möjlighet att lägga mer tid på att hitta bättre lösningar för de manuella processer vi har kvar idag.

– Jag tror att det främsta skälet till att jag trivs så bra på Första AP-fonden är att det i hela organisationen finns ett stort engagemang och en stark ambition att hela tiden förbättra oss, i stort som i smått. Det finns också en tydlig känsla av att allas insats är viktig för att vi ska nå dit.

Junior och senior samverkar

Den som är ny på Första AP-fonden kommer direkt in i själva kärnverksamheten.

Samarbete som berikar

Patrik Nyman och Dmytro Sheludchenko

– Fondens mål, att skapa avkastning till pensionssystemet, är tydligt. Att veta varför man gör saker innebär att det är lättare att komma in i jobbet, säger Dmytro Sheludchenko.

Han arbetar sedan några år med kvantanalys, den del av kapitalförvaltningen som skapar och använder matematiska metoder.

– Vi omvandlar övergripande mål till systematisk förvaltning. I vår grupp hjälps vi åt med att bestämma hur det ska gå till. Dessutom lyssnar både min chef och andra kollegor på mina idéer om hur vi ska göra.

Ständig utveckling är viktigt för Första AP-fonden. Dmytros chef, Patrik Nyman, ser därför stora fördelar med att ta till sig juniora medarbetares synpunkter.

– Vi ifrågasätter hela tiden om vi har analyserat investeringarna på rätt sätt. Nya infallsvinklar hjälper oss att hitta nya svar, säger han.

Patrik Nyman är ansvarig för allokering och har arbetat inom AP-fondssystemet sedan 1992.

– Det är visserligen jag som är ytterst ansvarig i vår grupp, men det finns hundratals olika sätt att närma sig ett problem. Jag ställer mycket frågor till mina medarbetare om hur de tänker.

För Dmytro är det välkommet.

– Det är stor skillnad mot att jobba med en senior person som säger ”gör så här”. Här har vi en konstruktiv dialog, och det går alltid att ta ansvar om man vill.