Styrelse

Urban Hansson Brusewitz

Född: 1958

Ordförande, ordförande i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2016.

Fil dr i Nationalekonomi, f.d. generaldirektör Konjunkturinstitutet.

Övriga uppdrag: Ledamot ESV:s insynsråd.

Kontakt

Annika Andersson

Född: 1958

Ledamot i risk-och revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2022.

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetar med styrelseuppdrag och som rådgivare inom ägarstyrning.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i INVISIO AB och Sequitor Engineering AB.

Linda Jonsson

Invald i styrelsen 2023.

Regionråd med ansvar för hållbarhet och jämställdhet på Region Norrbotten.

Övriga uppdrag: Ledamot i Regionstyrelsen och i styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner, samt gruppledare för Vänsterpartiet i Pajala.

Peter Hansson

Född: 1957

Ledamot i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2019.

Övriga uppdrag: Ordförande för Barncancerfondens finansnämnd, styrelseordförande i Nordkinn Asset Management AB.

Lars Fresker

Invald i styrelsen 2023.

Övriga uppdrag: Förbundsordförande i Officersförbundet.

Anna Nilsson

Född: 1967

Vice ordförande

Ledamot i hållbarhetsutskottet

Invald i styrelsen 2021.

Civilingenjör i kemiteknik.

Övriga uppdrag: Miljödirektör i Uppsala kommun och medlem i SMHI:s insynsråd.

Erik Rosenberg Sjöström

Född: 1970

Ledamot i risk-och revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2020.

Utsedd på förslag av Svenskt Näringsliv.

Övriga uppdrag: Partner Vator Securities.

Erica Sjölander

Född: 1971

Ledamot i risk-och revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2022.

Utsedd på förslag av LO.

Magisterexamen i nationalekonomi,

Övriga uppdrag: Kanslichef Facken inom industrin