Styrelse

Urban Hansson Brusewitz

Född: 1958

Ordförande, ordförande i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2016.

Fil dr i Nationalekonomi, Utredare Finansdepartementet.

Övriga uppdrag: Ledamot ESV:s insynsråd.

Kontakt

Kent Eriksson

Född: 1964

Invald i styrelsen 2015.

Professor på KTH

Peter Hansson

Född: 1957

Ledamot i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2019.

Ordförande för Barncancerfondens finansnämnd, styrelseordförande i Nordkinn Asset Management AB.

Annika Andersson

Född: 1958

Invald i styrelsen 2022.

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Arbetar med styrelseuppdrag och som rådgivare inom ägarstyrning.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i INVISIO AB och Sequitor Engineering AB.

Per Klingbjer

Född: 1964

Invald i styrelsen 2019.

Utsedd på förslag av arbetsgivarorganisation (SACO).

Fil dr i Naturgeografi, Förbundsdirektör för Naturvetarna

Övriga uppdrag: Ordförande Svenskt Friluftsliv, Styrelseledamot i Akademikertjänst I.A.S AB, Akademikerförsäkring AB, Förvaltningsaktiebolaget Akademikerhus, ledamot i Kungliga Skogs- och lantbruksakademin.

Anna Nilsson

Född: 1967

Invald i styrelsen 2021

Civilingenjör i kemiteknik

Miljödirektör i Uppsala kommun och medlem i SMHI:s insynsråd. Hon har 30 års yrkeserfarenhet av miljömässiga, sociala och affärsetiska frågor, bland annat hållbara investeringar och ansvarsfullt ägande i finansbranschen.

Charlotte Nordström

Född: 1963

Ledamot i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2019.

Utsedd på förslag av arbetsgivarorganisation (Sveriges kommuner och regioner).

Konsultverksamhet inom ledning, styrning, affärsutveckling och kommunikation.

Övriga uppdrag: Förtroendevald Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, ledamot i Polismyndighetens Insynsråd, ledamot i Turistrådet Västsverige.

Erik Sjöström

Född: 1970

Invald i styrelsen 2020.

Utsedd på förslag av Svenskt Näringsliv.

Erik har lång erfarenhet som aktieförvaltare på Skandia och i sin senaste roll som chef för svenska och nordiska aktiva aktiemandat. Han har även deltagit i Skandias ESG-kommitté.

Erica Sjölander

Född: 1971

Invald i styrelsen 2022.

Utsedd på förslag av LO.

Magisterexamen i nationalekonomi, Kanslichef Facken inom industrin.