Våra investeringar

Resultat

Aktiv förvaltning

Globala ränte- och aktiemarknader återhämtade sig under första halvåret 2023 från de kraftiga marknadsfallen föregående år. Under året växlade betydande uppgångar med kraftiga marknadsfall när investerare försökte tolka det svårbedömda läget och hantera den ökade volatiliteten.

Med en noga övervägd portföljpositionering och ett fokuserat genomförande nådde Första AP-fondens avkastning 9,1 procent, vilket motsvarar ett resultat om 38,0 mdkr.

Läs den senaste rapporten här.

Täcker underskottet

Under 2022 överförde Första AP-fonden 4,7 mdkr till inkomstpensionssystemet.

Fortsatt fokus på långsiktighet

Fortsatt turbulens och osäkerhet väntar troligen under 2023. Trots kvarvarande osäkerhet känner vi oss trygga i att kunna leva upp till vårt syfte, att maximera avkastning med riskavvägning, effektivitet och hållbarhet för att bygga allas vår pensionstrygghet idag och för framtiden.