Upphandlingar

Första AP-fonden ska konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster i enighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling. I korthet innebär det att fonden ska ta vara på befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och beakta proportionalitetskraven.

Här hittar du de upphandlingar som Första AP-fonden genomför.

14 juli 2021
Upphandling av upphandlingskonsulttjänster

Första-Fjärde AP-fonderna inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbud i samordnad upphandling för avtal avseende upphandlingskonsulttjänster.

Länk till upphandlingen

14 juli 2021
Upphandling av rekryteringskonsulttjänster

Första, Tredje, Fjärde och Sjunde AP-fonderna inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbud i samordnad upphandling för avtal avseende rekryteringskonsulttjänster.

Länk till upphandlingen

14 juli 2021
Upphandling av sjukvårdsförsäkring

Första, Tredje, Fjärde och Sjunde AP-fonderna inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbud i samordnad upphandling för avtal avseende sjukvårdsförsäkring.

Länk till upphandlingen

25 maj 2021
Etikrådets upphandling av kommunikationstjänster

AP-fonderna avser att genom Första AP-fonden (avtalspart) upphandla kommunikationstjänster för Etikrådets kommunikationsbehov. Upphandlingen sker med hjälp av B3. Sista dag för anbud är den 25 juni 2021.

Annons med tillhörande information om ansökningsinbjudan.

26 september 2019
Upphandling av internrevisionstjänster

AP-fonderna inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbud i upphandling för avtal av internrevisionstjänster.

Ytterligare information finns i TendSign

1 juli 2019
Upphandling av kvalificerade juridiska tjänster

Första och Fjärde AP-fonden genomför för närvarande en samordnad upphandling av kvalificerade juridiska tjänster inom områdena:

  • Finansmarknadsrätt
  • Bolags- och aktiemarknadsrätt
  • Alternativa investeringar
  • Skatterätt
  • Offentlig rätt
  • IT/IP
  • Regelefterlevnad

Länk till TendSign


21 mars 2019

Beslut i upphandlingen gällande extern förvaltning av Aktier i Tillväxtmarknader

2 maj 2018
Upphandling av förvaltning av aktier i tillväxtmarknader