Våra investeringar

Aktuell innehavslista

Första AP-fonden redovisar öppet fördelningen av sina tillgångar på olika innehav. Publicering sker i samband med hel- och halvårsrapportering, det vill säga två gånger om året.

Noterade värdepapper (31 december 2022)
Onoterade innehav och intressebolag (31 december 2022)

Tidigare innehavslistor

Noterade värdepapper (31 december 2021)
Onoterade innehav och intressebolag (31 december 2021)

Noterade värdepapper (31 december 2020)
Onoterade innehav och intressebolag (31 december 2020)