Våra investeringar

Aktuell innehavslista

Första AP-fonden redovisar öppet fördelningen av sina tillgångar på olika innehav. Publicering sker i samband med hel- och halvårsrapportering, det vill säga två gånger om året.

Noterade värdepapper (30 juni 2021)
Onoterade innehav och intressebolag (30 juni 2021)