Ny styrelseledamot i Första AP-fonden

Regeringen har utsett Gunilla Hellqvist till ny ledamot i Första AP-fondens styrelse.

Gunilla Hellqvist är Senior Vice President och operativ chef för de europeiska marknadsplatserna på Nasdaq. Gunilla har arbetat på Nasdaq i över 25 år och har en lång karriär bakom sig inom finansiella marknader, med tidigare befattningar på Riksbanken och OMX. Hon är även styrelseledamot i Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Köpenhamn AB och Nasdaq Vilnius Services.

Ledamöter i AP-fondernas styrelser utses enligt lag på grundval av sin förmåga att främja fondförvaltningen. De utses enligt praxis för ett år i taget, med en begränsning på cirka åtta år. Samtliga nu utsedda ledamöter förordnas till dess att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2023.