Anna Magnusson ny ägaransvarig på Första AP-fonden

Anna Magnusson har utsetts till ny ägaransvarig på Första AP-fonden (AP1). Anna kommer närmast från en roll som specialist inom ägarstyrning på Alecta och tillträder sin befattning på AP1 1 juni 2023.

Anna Magnusson kommer närmast från en roll som specialist inom ägarstyrning på Alecta och har tidigare haft flera seniora roller inom Regeringskansliet som bland annat Departementsråd och Avdelningschef på avdelningen för bolag med statligt ägande, med ansvar för hållbarhet och ägarstyrningsfrågor.

  • ­Med Anna Magnusson får fonden en ägaransvarig som har en lång erfarenhet av ägarstyrningsarbete i kombination med god förståelse för vårt uppdrag. Som en ansvarsfull ägare är denna roll mycket central för oss och Annas engagemang för hållbarhetsfrågor och ägarstyrning kommer att bidra på ett positivt sätt. Anna har också en gedigen analytisk kompetens inom bolagsstyrning som kommer att vara värdefull för fonden och de bolag vi äger. Jag vill också passa på att tacka vår nuvarande ägaransvarige Ossian Ekdahl för hans 24 år på fonden när han nu ger sig ut på nya utmaningar, säger Magdalena Håkansson, Hållbarhetschef Första AP-fonden
  • Jag ser fram emot att som ägaransvarig på Första AP-fonden, bidra till det viktiga samhällsuppdrag AP-fonderna har. Min uppgift blir bland annat att fortsätta stärka fondens roll som en ansvarsfull ägare och bidra till ett hållbart värdeskapande, säger Anna Magnusson.

Som tidigare kommunicerats så kommer Ossian Ekdahl ägna sig åt forskning inom juridik och ekonomi samt ta vissa styrelseuppdrag. Ossian är kvar i sin roll på AP1 till dess att Anna Magnusson tillträder 1 juni 2023.

Kontakt:

Sara Christensen, Kommunikationschef Första AP-fonden tel. 070-968 12 50, sara.christensen@ap1.se

Magdalena Håkansson, Hållbarhetschef Första AP-fonden tel. 08-566 202 00