Rapporter och nyheter


Fondens verksamhet och ekonomiska utveckling redovisas två gånger per år, vid helårs- och halvårsskiftet.

Aktuella pressmeddelanden och rapporter liksom arkiv finns under respektive länk till vänster.

Senaste nytt:

- Första AP-fondens Årsredovisning 2017

- Första AP-fondens halvårsrapport 2017

- Första AP-fondens ägarrapport 2016

- Första AP-fondens årsredovisning 2016

- Första AP-fondens halvårsrapport 2016

- Första AP-fondens årsredovisning 2015

- Första AP-fondens halvårsrapport 2015

- Första AP-fondens årsredovisning 2014