Vi investerar pensionskapitalet för att det ska växa.

Det här är
Första AP-fonden

Första AP-fonden förvaltar en del av kapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet. Avkastningen ska på lång sikt vara minst 4 procent.

Våra tillgångar på 324 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Vi investerar långsiktigt och hållbart, och agerar ansvarsfullt som ägare.

Fondkapital
per 31 december 2018

324 mdkr

Genomsnittlig avkastning
de senaste tio åren

7.4 %

Till pensionssystemet
under 2018

6.8 mdkr

Aktuellt

Se alla nyheter

Beslut i upphandlingen gällande extern förvaltning av Aktier i Tillväxtmarknader

Första AP-Fonden har fattat beslutat i upphandlingen med diarienummer EXT2018:25, förvaltning av Aktier i Tillväxtmarknader.

Ossian Ekdahl, chef Ägaransvar, deltog i panelsamtal om långsiktigt aktieägarvärde

Under tisdagen deltog Första AP-fondens chef Ägaransvar, Ossian Ekdahl, som panelist i den tjugonde upplagan av Smarta samtal. Temat för samtalet var långsiktigt aktieägarvärde.

Första AP-fondens årsredovisning 2018: Överträffar det långsiktiga målet

Första AP-fondens resultat för helåret 2018 uppgick till -2 074 mkr (29 349) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på -0,7 procent (9,6). Det totala fondkapitalet uppgick vid årets slut till 324 miljarder kronor. Den genomsnittliga årliga reala avkastningen efter kostnader den senaste tioårsperioden uppgick till 7,4 procent, vilket överstiger målet om 4,0 procent.

Internationellt hållbarhetspris till Första AP-fonden

Första AP-fonden har tilldelats en internationell utmärkelse för sitt hållbarhetsarbete av sammanslutningen Institutional Investor Europe (IIE). Priset baseras på en omröstning bland europeiska investerare.

”Det är en styrka att ha tillgång till flera perspektiv”

Patrik Nyman och Dmytro Sheludchenko arbetar med kapitalförvaltning med målet att få pensionspengarna att växa.

Att arbeta hos oss

Samarbete som berikar: Dmytro Sheludchenko och Patrik Nyman kombinerar nytänkande med erfarenhet.

Överträffar det långsiktiga målet

Den genomsnittliga årliga reala avkastningen efter kostnader den senaste tioårsperioden uppgick till 7,4 procent, vilket överstiger målet om 4,0 procent.

Ny lag öppnar för bättre avkastning

Första AP-fondens investeringsval styrs av AP-fondslagen. En lagändring väntas ge förbättrade möjligheter att agera för pensionärernas bästa.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag.

”Fonden är uthållig och ställer krav”

– Första AP-fonden är en bra ägare som är uthållig men också ställer tydliga krav på hållbarhet och lönsamhet, säger Mikael Granath, VD för bostadsbolaget Willhem.

Foto: Willhem