Första AP-fonden kommenterar innehavet i Vale

En artikel publicerad i DN under onsdagen den 6 februari gör felaktigt gällande att Första AP-fonden svängt i frågan om att dra sig ur det brasilianska gruvbolaget Vale. Fonden vill härmed göra vissa tillrättalägganden och förtydliganden.

Första AP-fondens minskningar och ökningar av innehaven i enskilda bolag rapporteras halvårsvis på fondens webbplats. Något besked om eventuella förändringar av innehavet i Vale som en följd av den senaste tidens tragiska händelseutveckling har därför inte lämnats.

Fonden har dock kommunicerat, bland annat genom uttalanden till DN, att förtroendet för sektorns förmåga att reglera sig själv vad gäller säkerhet vid avfallsdammar är förbrukat.

Som en följd av den tragiska olyckan i Brumadinho i Brasilien och det förlorade förtroendet för att branschen själva ska kunna lösa säkerhetsproblemen har Första AP-fonden tillsammans med flera stora investerare tagit initiativ till ett globalt oberoende och offentligt klassificeringssystem för övervakning av säkerhetsrisker för gruvföretagens avfallsdammar. Information om detta lämnades genom ett pressmeddelande den 31 januari.

– Vi hoppas att vi kan få till stånd ett oberoende övervakningssystem och därmed göra bestående skillnad för säkerheten i anslutning till de här verksamheterna, säger Ossian Ekdahl, chef för ägaransvar på Första AP-fonden.