Initiativ för förbättrad säkerhet vid avfallsdammar

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna tar tillsammans med flera andra investerare initiativ för ett nytt oberoende säkerhetssystem för avfallsdammar efter olyckan i Brumadinho, Brasilien.

AP1, AP2, AP3 och AP4 tillsammans med Engelska Kyrkan, nederländska APG och Robeco, New Zealand Super, Storbritanniens LGPS Central och amerikanska BMO Global Asset Management – som tillsammans förvaltar ett kapital som överstiger 10 000 miljarder kronor tar idag initiativ till ett globalt oberoende och offentligt klassificeringssystem för övervakning av säkerhetsrisker för gruvföretagens avfallsdammar. Uppropet sker som följd av tragedin vid Vales damm i Brumadinho, Brasilien och den tragiska förlusten av liv, människors försörjning och en förödande miljöpåverkan.

Fonderna föreslår gemensamt att det nya systemet ska vara oberoende av gruvföretagen och kräva årliga revisioner av alla avfallsdammar samt verifiering av att de högsta säkerhetsstandarderna genomförs. All rapportering ska offentliggöras genom en tillgänglig databas som lokalsamhällen, regeringarna, det civila samhället och investerarna kan komma åt.

En liknande, men inte identisk rekommendation gjordes av gruvbranschens egna industriorgan, International Council on Mining and Metals (ICMM) i en rapport från 2016 med titeln: Granskning av riktlinjer kring hantering av avfall och rekommendationer för förbättring. Hittills har dock rekommendationerna i rapporten inte följts.

För att få igång processen kommer fonderna gemensamt att sammankalla ett möte med internationella branschexperter och andra investerare.

”Vi har förlorat förtroendet för sektorns förmåga att reglera sig själv i denna fråga. Det är för tidigt att säga exakt orsaken till denna katastrof, men konsekvenserna när något går fel är tydligt och förödande. Vi kommer att arbeta med Engelska kyrkan och andra investerare och kräva att nödvändiga åtgärder vidtas.” säger John Howchin, generalsekreterare för AP-fondernas Etikråd.

Adam Matthews, chef för etik och engagemang för Church of England Pensions Board, sade; ”Enkelt uttryckt måste dessa misslyckanden av tailing dammer inte hända. Det här är inte svarta svanhändelser. Ett oberoende klassificeringssystem kommer att säkerställa att samhällen, arbetstagare och investerare vet att säkerhetsnormerna för avlastningsdammar är på plats och om de tillämpas. Detta förslag kommer att leda till en ny nivå av ansvarsskyldighet och öppenhet inom gruvindustrin. ”

Michael Marshall, ansvarig för ansvarig investering och engagemang hos LGPS Central Limited, sa: ”Vi var otroligt ledsna att höra om de senaste tragiska händelserna i Brasilien. Våra tankar är med alla de som påverkas av denna hemska händelse. Vi är absolut engagerade i att säkerställa att de företag vi investerar i tar sina hälso- och säkerhetsansvar på allvar och därför stöder vi fullt ut ett uppmaning till förbättrade minesäkerhetssystem. Att skydda både arbetstagarnas välbefinnande och den lokala miljö de arbetar med bör vara en prioritet för både företag och investerare. ”

Pieter van Stijn, ansvarig för ansvariga investeringar för BMO Global Asset Management sa: ”Vi stöder det här samtalet, eftersom någonting klart behöver förbättras i säker hantering av avlastningsdammar. Som investerare i denna sektor behöver vi försäkran om att det finns ordentliga system för att hantera sådana risker. Vi är engagerade i att samarbeta med andra investerare för att se de nödvändiga förbättringarna inom sektorn. ”

Carola van Lamoen, chef för aktivt ägande vid Robeco sa: ”Vi visar vår sympati och stöd för de många offren för den senaste tidens tragiska dambrott i Brasilien. Som ansvarig investerare har vi följt gruvssektorn i många år och vi har engagerat i aktiva dialoger med många gruvföretag om miljö och sociala frågor. Vi stöder nu detta gemensamma samtal på gruvssektorn för att installera ett verkligt globalt och oberoende klassificeringssystem för att säkerställa att säkerheten för gruvdamar är säker. ”

Edward Mason, chef för ansvariga investeringar för kyrkan Commissioners for England sa: ”Ett oberoende klassificeringssystem och nya säkerhetsstandarder är nu en brådskande prioritet för industrin.”

 

För eventuella frågor:

John Howchin, Generalsekreterare för AP-fondernas Etikråd; john.howchin@councilonetics.org

Ossian Ekdahl, Chef Ägaransvar Första AP-fonden; ossian.ekdahl@ap1.se