Internationellt hållbarhetspris till Första AP-fonden

Första AP-fonden har tilldelats en internationell utmärkelse för sitt hållbarhetsarbete av sammanslutningen Institutional Investor Europe (IIE). Priset baseras på en omröstning bland europeiska investerare.

 

Den 8 februari skedde utdelningen av IIE:s pris för bästa ESG-arbete i samband med konferensen European Pensions Symposium i Rom. ESG står för Environment, Social and Governance och är ett etablerat internationellt hållbarhetsbegrepp.

– Hållbarhet är ett viktigt område för oss på Första AP-fonden och vi arbetar med hållbarhetsfrågor på många plan. Vi är glada över att vårt engagemang när det gäller samarbetet med externa kapitalförvaltare nu har uppmärksammats på europeisk nivå av våra konkurrenter, säger Tina Rönnholm, portföljförvaltare för extern förvaltning, som är mottagare av priset tillsammans med Majdi Chammas, chef för extern förvaltning.

Fonden har en helhetssyn på hållbarhetsfrågor och menar att dessa är en naturlig del av att göra sunda investeringar som ger god avkastning på sikt.

– Vår vision är att hållbarhetsaspekterna ska integreras helt investeringarna, och vi vill påverka hela den finansiella sektorn i denna riktning. Viktigt att poängtera är dock att det finns många sätt att genomföra denna integration, inte bara en lösning. Upplägget måste harmoniera med respektive aktörs filosofi och process för investeringar, säger Tina Rönnholm.

Samma hållbarhetsfrågor som Första AP-fonden arbetar med i sin interna förvaltning uppmärksammas i samarbetet med externa förvaltare. Ungefär 20 procent av fondens tillgångar förvaltas externt.

– Vi förbättrar och utvecklar löpande processen för att välja förvaltare. Samtidigt arbetar vi mycket aktivt med att utforma helt nya lösningar, bland annat fonder med hållbarhetsinriktning. Därmed skapas hållbara placeringsmöjligheter även för andra investerare, som inte har fördelen av att vara så stora och ha lika lång investeringshorisont som Första AP-fonden, säger Tina Rönnholm.