Internationell utmärkelse till AP-fonderna

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden prisades nyligen tillsammans med några europeiska investerare vid en ceremoni på Responsible Investors konferens i London.

Utmärkelsen gällde det gemensamma uttalandet som de svenska AP-fonderna gjorde tidigare i år tillsammans med holländska PGGM, APG, ABP, bpfBOUW, SPW, MN, Actiam samt Kempen Capital Management om vikten av att institutionella investerare investerar i lösningar som stödjer FN:s globala mål för hållbar utveckling, UN Sustainable Development Goals (SDG).

Dessa investeringar, så kallade Sustainable Development Investments, ska liksom andra investeringar naturligtvis möta kraven på förväntad avkastning. Samarbetet, som uppmärksammar och uppmuntrar dessa värdeskapande investeringar har erhållit utmärkelsen av Responsible Investor Awards för Innovation & Industry Leadership inom kategorin Collaborations: Leading Institutional Investors committing to the SDGs.

Ladda ned en pdf här: Internationell utmärkelse till AP-fonderna