Information om IP-anonymisering och Google Analytics på www.ap1.se

Första AP-fonden har använt sig av analysverktyget Google Analytics i syfte att kunna följa utvecklingen av antalet besökare på fondens externa webbplats www.ap1.se. Statistiken har sedan används för att utveckla webbplatsen att motsvara våra besökares behov. Vi har blivit uppmärksammade på att vi inte har haft funktionen för IP-anonymisering i Google Analytics aktiverad vilket innebär att besökares IP-adresser har registrerats och blivit tillgängliga för Google vilket vi ej har informerat besökaren om. Detta är nu åtgärdat och IP-anonymisering är aktiverat, vi har rapporterat personuppgiftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten samt begärt radering av all data.