Första AP-fonden ökar fokus inom ägarstyrning och kommunikation

Stockholm 20 januari 2016 – För att höja kapaciteten och öka fokuseringen på ägarstyrning och kommunikation kommer Första AP-fonden dela upp funktionen Kommunikation och ägarstyrning i två olika ansvarsområden. Ossian Ekdahl, idag ansvarig för den samlade funktionen, blir ansvarig för ägarstyrningsfrågor. En rekryteringsprocess för att tillsätta en ny kommunikationschef har inletts. Båda rollerna kommer vara del av Första AP-fondens ledningsgrupp.

– Genom förändringen ökar vi fondens möjligheter att stärka oss som engagerad ägare med höga ambitioner både vad gäller svenska och utländska bolag. Samtidigt skaffar vi oss bättre möjligheter att utveckla fondens externa kommunikation i syfte att vara transparenta och öppna om vår verksamhet. säger Johan Magnusson, VD Första AP-fonden.
Kontakt

Johan Magnusson, vd Ossian Ekdahl, chef kommunikation och ägarstyrning
0709-681 209
ossian.ekdahl@ap1.se

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar närmare 300 miljarder kronor i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande papper och alternativa investeringar såsom fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå långsiktigt hög avkastning till låg risk.

Läs originalutskicket här.