Första AP-fonden ledande inom hållbarhet

Första AP-fonden del av ”Leader´s Group 2019”. Utnämnandet sker på basis av fondens val och uppföljning av externa förvaltare inom riskkapital och noterade aktier.

För att uppmuntra investerare att lära av varandra utser PRI ett antal investerare som presterat särskilt väl inom ett utvalt område – en Leaders Group. 2019 års tema handlar om investerarnas val och uppföljning av externa förvaltare inom riskkapital och noterade aktier. Första AP-fonden ingår 2019 års Leaders Group inom båda kriterierna. Genom ”Leaders’ Group” vill PRI visa upp bra ledarskap och höja standarderna för ansvarsfulla investeringar bland alla sina signatärer.

– Det är glädjande att Första AP-fonden uppmärksammas i årets Leaders Group. Att ställa tydliga krav på externa förvaltare och att följa upp dessa är en viktig del av fondens hållbarhetsarbete. Här får vi ytterligare bevis på att vi är ledande inom hållbarhet, säger Majdi Chammas, Chef Extern förvaltning.

PRI, FN:s Principles for Responsible Investment, är ett internationellt nätverk av investerare som samarbetar kring införandet av sex principer för hållbara investeringar. Nätverket bildades 2005 på initiativ av FNs dåvarande generalsekreterare Kofi Annan. I dagsläget har över 2 300 investerare anslutit sig till nätverket.

Ytterligare information om 2019 Leaders Group finns på PRIs webbplats.