Första AP-fonden kommenterar röstningen om ansvarsfrihet inför Ericssons bolagsstämma

Första AP-fonden (AP1) kommer att rösta nej till ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter, ordförande och vd på Ericssons årsstämma.

AP1 anser att Ericsson inte har varit tillräckligt transparenta kring Irakfrågorna och informationsgivningen till Department of Justice i USA. Som ansvarsfull investerare är det viktigt att få fakta och information för att kunna bedöma situationen och eventuella konsekvenser för bolaget. Med anledning av den bristfälliga informationsgivningen kan vi inte bevilja ansvarsfrihet för var och en av styrelsens ledamöter, ordförande och vd.

Ossian Ekdahl, Ägaransvarig på Första AP-fonden, kommenterar röstningen:

Omröstningen om ansvarsfrihet gäller det som styrelsen och vd har gjort eller underlåtit att göra under räkenskapsåret 2021. Lika viktigt är det nu att blicka framåt. Ericssons styrelse och vd måste agera kraftfullt för att återupprätta bolagets trovärdighet och reda ut situationen som bolaget befinner sig i. Vi är övertygade om att styrelsen och vd arbetar hårt för att uppnå detta. Vi har också förtroende för att styrelsen och ledningen fortsätter det viktiga arbetet mot korruption och annan ekonomisk brottslighet i både den egna verksamheten såväl som i bolagets leverantörskedja. Vi kommer därför rösta för valberedningens förslag till val av styrelse.

Vi kommer rösta emot styrelsens ersättningsrapport. Ledande befattningshavare har fått rörlig ersättning från bolaget som delvis baseras på kursutvecklingen på bolagets aktier. Det innebär att ersättningsnivåerna inte reflekterat effekterna av informationsgivningen kring utredningen. Styrelsen bör, av detta skäl, noggrant överväga om de ska minska tilldelningen till ledande befattningshavare i nuvarande ersättningsprogram.

För mer information, kontakta:

Ossian Ekdahl, Ägaransvarig, AP1, 08-566 202 00

Sara Christensen, Kommunikationschef, AP1, sara.christensen@ap1.se