Hermes Investment Management tilldelas ett 400 MUSD Globalt High Yield mandat

Hermes Investment Management har fått i uppdrag att förvalta ett globalt High Yield mandat (företagsobligationer med lägre kreditvärdighet) på 400 miljoner USD för Första AP-fondens räkning. Första AP-fonden, som har ett förvaltat kapital på 323 miljarder SEK (30 juni 2017), vill stärka den geografiska spridningen på sin High Yield exponering och ser fördelar med att välja en förvaltare som investerar globalt inom detta segment. Hermes Investment Managements totala förvaltade kapital uppgår till 30,1 miljarder GBP (30 juni 2017).

Detta mandat ligger i linje med Hermes ambitioner att leverera en långsiktigt god helhetsavkastning, i syfte att skapa värde för alla intressenter i det finansiella systemet. Hermes strävar efter att kombinera sina investeringar med bolagsengagemang, för att på så sätt skapa mervärden för investerare, företaget och dess medarbetare, intressenter samt miljön.

Bedömningen av hållbarhetsrisker både med avseende på värdering och avkastning och också vad gäller samhället i stort, är en fundamental del av investeringsprocessen då Hermes analyserar emittenter vid direkta kreditinvesteringar. Hermes har tillgång till många olika källor, bland annat sina egna hållbarhetsrapporter och kreditanalyser gjorda om noterade bolag. En annan källa är specialisterna på Hermes EOS, Equity Ownership Services, som aktivt arbetar med bolagspåverkan. Hermes PRI-rating på A+ samt medlemskap i UN Global Compact visar ytterligare på deras kompetens och engagemang i hållbarhetsfrågor.

– Efter en omfattande global upphandling är vi glada att nu kunna offentliggöra att Hermes Investment Management har utsetts till en av våra High Yield-förvaltare, säger Tina Rönnholm, portföljförvaltare med ansvar för externa High Yield-investeringar vid Första AP-fonden.

– Hermes filosofi och process lämpar sig väl för vår breda High Yield-portfölj, fortsätter Rönnholm. Vi är övertygade om att Hermes kommer att kunna nyttja de fördelar som finns tillgängliga för lång­siktiga investerare inom ramen för ett globalt uppdrag. Teamet ligger dessutom långt fram när det gäller att integrera miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsfrågor i sin investeringsprocess. De har ett branschledande innovativt tänk för att prissätta hållbarhetsrisker i termer av kreditrisktillägg som är ledande inom branschen.

– Som institutionell investerare är det vår skyldighet att påverka branschen som helhet och driva hållbarhets­frågorna, samtidigt som vi strävar efter så hög avkastning som möjligt på tillgångarna, säger Majdi Chammas, chef för externförvaltning på Första AP-fonden. Vi ser fram emot samarbetet med Hermes och är övertygade om att det kommer att gynna båda parter.

– Vi är oerhört glada över att få samarbeta med AP1 i det här uppdraget. Det är en av de mest innovativa och framåtblickande pensionsfonderna, säger Fraser Lundie och Mitch Reznick, kreditchefer vid Hermes Investment Management. Vi erbjuder en blandning av branschledande kreditförvaltning och en nytänkande syn på hur frågor avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning kan integreras. Detta innefattar såväl analys som prissättning. Precis som vi, anser de att fordringsägare har lika stort intresse som aktieägare av att se företagens miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsarbete utvecklas, och att ett aktivt engagemang kan underlätta denna utveckling.

– Det är mycket tillfredsställande att två långsiktiga investerare, som båda har som mål att hjälpa våra förmånstagare till en bättre pension, samarbetar i det här uppdraget, säger Mikael Angberg, kapitalförvaltningschef vid Första AP-fonden. Vi strävar båda efter att leverera stark avkastning till våra intressenter och samtidigt ta hänsyn till effekterna på samhället i stort.

För ytterligare information, kontakta:

Anna Fall

+46 (0)709-96 98 21

anna.fall@ap1.se