Hållbara investeringar på utvecklingsmarknader

Första AP-fonden investerar i en nystartad, datadriven fond med hållbarhetsinriktning hos kapitalförvaltaren BlackRock. Fokus ligger på utvecklingsmarknader.

Fonden har kommit till efter önskemål från Första AP-fonden och kallas BlackRock Emerging Markets Equity Impact Fund. Första AP-fonden satsar inledningsvis 880 miljoner kronor i den nya fonden, som även är tillgänglig för andra professionella investerare.

Målgruppen är kunder som vill investera med hänsyn till mätbara miljömässiga och sociala effekter, utan att göra avkall på finansiell avkastning eller behovet att följa vissa index. Flera olika ESG-faktorer spelar in (där ESG står för Environment, Social, Governance).

Information struktureras, filtreras och valideras med hjälp av BlackRocks egen process för datadriven informationsbearbetning. Det innebär att investeringsbesluten kan baseras på mer aktuella hållbarhetsdata än bolagens egen hållbarhetsrapportering, som ofta är bristfällig.

– Vi är glada över att våra diskussioner med BlackRock har resulterat i denna innovativa fond. Att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter är inte längre ett hinder vid investeringar på tillväxtmarknader. Data och teknik kan förbättra såväl investeringarna i sig som insikterna kring hållbarhet, säger Första AP-fondens Majdi Chammas, Head of External Asset Management och Tina Rönnholm, Portfolio Manager, External Management.

– På BlackRock ser vi ett stort intresse bland kunder som vid sidan av traditionella avkastningsmål vill fokusera på hållbarhet i sina portföljer, säger Debbie McCoy, Managing Director och Co-Portfolio Manager, Head of Sustainable Investments för BlackRocks Systematic Activity Equity Team, SAE, som arbetar med bland annat data science och maskininlärning för att upptäcka nya investeringsmöjligheter.