Första AP-fonden mäter hållbarhet med Arabesque S-Ray®

Arabesque S-Ray® och AP1 arbetar tillsammans för att utveckla ett nytt sätta att mäta hur företag arbetar med mänskliga rättigheter. Arabesque tillkännager att de kommer att förse svenska pensionsfonden Första AP-fonden (AP1) med ESG-data (hållbarhetsdata) genom sin proprietära teknik Arabesque S-Ray®. Som ett led i partnerskapet kommer AP1 och Arabesque också att samarbeta för att utveckla ett unikt mått i S-Ray® som kvantifierar hur företagen arbetar med mänskliga rättigheter, baserat på FN: s Principer för företag och mänskliga rättigheter, även kallade Ruggieprinciperna (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights).

Arabesque S-Ray® är ett algoritmbaserat verktyg som analyserar hur väl cirka 7 000 av världens största börsnoterade företag presterar inom hållbarhet med hjälp av självlärande kvantitativa modeller och datamått. Tekniken kombinerar systematiskt över 200 ESG-mått med nyhetssignaler från över 50 000 källor på 15 olika språk. Det är det första verktyget i sitt slag som rangordnar företag enligt de normativa principerna i FN: s Global Compact (GC Score). Dessutom ger S-Ray® en branschspecifik bedömning av företagens prestanda på finansiellt materiella hållbarhetskriterier (ESG score). Utöver dessa mått används även ett preferensfilter som bedömer företagets aktiviteter och intäktskällor.

Som en av fem AP-fonder i det svenska inkomstpensionssystemet förvaltar AP1 tillgångar om cirka 338 miljarder svenska kronor i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. I sin roll som investerare och ägare ställer AP1 höga krav avseende miljö-, sociala och bolagsstyrningsfrågor.

Genom samarbetet kommer AP1 och Arabesque S-RayÒ, med ämnesexpertis från Shift, ledande rådgivare vad avser FN: s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, att utveckla ett nytt sätt att samla in och analysera data på tusentals bolags arbete med mänskliga rättigheter baserat på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga. Enligt de vägledande principerna, som godkändes av FN: s råd för mänskliga rättigheter 2011, förväntas företagen identifiera verksamhetens inverkan på människor, prioritera åtgärder mot de som är väsentligast, åtgärda de faktiska effekterna samt mäta och kommunicera effektiviteten av sina ansträngningar.

Detta UNGP-mått blir det första transparenta och objektiva sättet att bedöma hur företagen presterar i enlighet med enligt de vägledande principerna. Som expert vid utvecklingen av UNGP-måttet medverkar John Ruggie, professor i mänskliga rättigheter och internationella frågor vid Harvard Kennedy School of Government och författare till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Samarbetet mellan Arabesque och AP1 kommenterar professor Ruggie så här: ”Detta gemensamma initiativ med AP1 är det första i sitt slag på investerarsidan. Nästan alla sociala aspekter inom ”S” i ESG är direkt eller indirekt relaterade till mänskliga rättigheter, men få inom finansindustrin har tillstått detta faktum.

Det här initiativet kombinerar ämnesexpertisen från Shift, där jag är ordförande, och Arabesque S-RayÒ överlägsna tekniska kapacitet för att ge mer specifik information om faktorer som rör mänskliga rättigheter samt en överlag mer robust ”S score”.

Maria Mähl, Arabesques Nordenchef: ”Vi är mycket glada över att AP1 kommer att integrera Arabesque S-Ray®, vårt ESG-dataaggregeringsverktyg, för att mäta och analysera effekterna av sina portföljer. Sverige har länge varit i framkant av den globala hållbarhetsrörelsen och genom partnerskap som detta är vi glada att kunna hjälpa till att ta användandet av ESG-data till nästa nivå i hela regionen. ”

Nadine Viel Lamare, chef för Sustainable Value Creation på AP1 säger: “S-Ray är ett välkommet komplement till övriga hållbarhetsdatabaser vi använder idag. Att få dagsaktuell rating är särskilt värdefullt för oss. S-Ray ger oss också ett mått på bolagens Global Compact-beredskap vilket vi saknat. Nu ser vi fram emot att tillsammans med Arabesque ta fram ett nytt mått som ska hjälpa oss och andra investerare att identifiera bolag med väsentliga mänskliga rättigheter risker.

För eventuella frågor:

Nadine Viel Lamare, Chef Hållbart Värdeskapande; Nadine.VielLamare@ap1.se