Första AP-fonden anställer Kaj Martensen

Första AP-fonden har anställt Kaj Martensen från den 1 januari 2015. Han kommer att ersätta Anders Rahmn, chef affärsstöd, som går i pension den 28 februari. Kaj kommer att ingå i Första AP-fondens ledningsgrupp.

Kaj har arbetat i olika chefsroller inom affärsstöd och front-office de senaste tio åren och kommer senast från Shell Asset Management i Holland. Akademiskt har Kaj en kvantitativ ekonomisk bakgrund med doktorsexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en grundexamen i matematik.