Lediga tjänster

Kapitalförvaltning är en kunskapsintensiv verksamhet med behov av många specialistkompetenser. Därför är det viktigt att kunna rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens inom utvalda områden.

Medarbetarnas samlade erfarenhet, motivation och förmåga att arbeta effektivt tillsammans är avgörande för fondens resultat.

Frisk och hälsosam personal är en förutsättning för engagemang och motivation. Fonden arbetar därför målmedvetet med förebyggande friskvårdsarbete.

Är du intresserad av att arbeta med oss? När vi har lediga tjänster lägger vi ut dem nedan.


Första AP-fonden söker en risk controller


Vi har valt att samarbeta med SJR för denna tjänst. Annonsen finns att läsa här.

Första AP-fonden söker två skarpa kollegor till teamet för IT & Systemutveckling

Utvecklingen i världen leder till att behovet av en mer verksamhetsnära roll för företagens IT-team blir allt större. Data och hanteringen av densamma blir allt viktigare. Dessutom öppnar nyttjandet av molntjänster upp nya möjligheter för företag och organisationer. Första AP-fonden gör nu en kraftfull satsning inom detta område och stärker därför upp resurserna inom IT och systemutveckling med två nyrekryteringar. Vi söker en systemutvecklare som kommer att jobba mycket verksamhetsnära mot hela organisationen. Rollen kommer att innefatta såväl vidareutveckling av befintliga system som nyutveckling. Programspråken kommer främst att vara C#, Python och SQL.

Vi söker också en senior drifttekniker och DBA med primärt fokus på fondens Linux/UNIX servrar och Oracledatabaser. Rollen innebär ett brett arbetsfält inom IT med strategifrågor, storage, servervirtualisering och nätverk. Intresse och tidigare erfarenheter av kapitalförvaltning är meriterande till båda tjänsterna. Första AP-fonden (AP1) är en av fem AP-fonder som säkerställer stabiliteten i det svenska inkomstpensionssystemet.

Organisationen består av drygt 60 kvalificerade medarbetare, varav IT-teamet idag är fem personer. AP1s kontor ligger centralt i Stockholms city.

Första AP-fonden förvaltar tillgångar till ett värde av 333 miljarder kronor (31 december 2017) i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Uppdraget är att med väl avvägda finansiella risker, uppnå högsta möjliga avkastning och därmed bidra till en hög och förutsägbar inkomstpension för nuvarande och framtida pensionärer. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare. Som ägare ställer fonden höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta Omar Zaghdane på Needo; omar @needo.se