21 mars 2019

Beslut i upphandlingen gällande extern förvaltning av Aktier i Tillväxtmarknader

Första AP-Fonden beslutar att i upphandlingen med diarienummer EXT2018:25, förvaltning av Aktier i Tillväxtmarknader, att godkänna följande förvaltare för förvaltningsuppdrag:

 • Aberdeen Asset Managers Limited (Standard Life Aberdeen plc)
 • BlackRock Inc.
 • First State Investments International Limited
 • Fisher Asset Management, LLC
 • Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC (“GMO”)
 • GQG Partners LLC
 • J.P. Morgan Asset Management (JPMAM)
 • KBI Global Investors Ltd
 • Legal & General Investment Management Ltd (LGIM)
 • RBC Global Asset Management Ltd
 • Robeco Institutional Asset Management B.V.
 • TOBAM SAS
 • UBS Asset Management Ltd.
 • Wellington Management International Ltd

Beslutet innebär att förvaltarna ovan godkänts för förvaltning av aktier i tillväxtmarknaderna för Första AP-Fonden.

Beslutet motiveras enligt följande:

De utvalda förvaltarna har en bredd som ger fonden god flexibilitet och diversifiering tillsammans med en hög förväntad riskjusterad avkastning efter kostnader. Förvaltarna bedöms komplettera varandra väl vad gäller investeringsstil och riskprofil och därigenom bidra till riskspridning i portföljen.

Beslut om fondering av förvaltare tas separat.

Stockholm 18 mars 2019

Majdi Chammas
Chef för Externförvaltning

Ladda ned beslutet som pdf.