30 november 2012

Buffertkapitalutredningen

Första AP-fondens remissvar till Buffertkapitalutredningen ”AP-fonderna i pensionssystemet – effektivare förvaltning av pensionsreserven”. En sammanfattning ges i pressmeddelandet från 30 november 2012.