Om Första AP-fondens webbplats

Webbplatsens innehåll

Första AP-fondens webbplats innehåller information om fondens uppdrag, verksamhet och investeringar, aktuella nyheter samt de rapporter som fonden publicerar. Webbplatsen erbjuder även möjlighet att prenumerera på nyheter, samt att skicka in ansökan om arbete.

Upphovsrätt

Textmaterialet på webbplatsen får användas fritt om källan anges. Första AP-fonden är upphovsman till texterna. Diagrammen på webbplatsen samt bilderna i bildarkivet får användas av media i redaktionellt syfte. Övriga bilder kräver tillstånd från Första AP-fonden.

Kakor (cookies) på webbplatsen

En kaka (cookie) är en bit information som lagras på din dator. De kan lagras under en viss tid (s.k. permanent kaka) eller tillfälligt under besöket på webbplatsen (s.k. sessionskaka). Första AP-fondens webbplats använder de här kakorna:

  • wp-settings-time
  • pll_language
  • cb-enabled

Personlig integritet

För oss på Första AP-fonden är den personliga integriteten hos de individer som vi på olika sätt interagerar med mycket viktig. Vårt mål är att de ska känna sig trygga när vi behandlar deras personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dessa uppgifter alltid följs.
Första AP-fonden är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Tillämpningsområde

Detta integritetsmeddelande gäller för Första AP-fondens all användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till de som lämnar personuppgifter till oss eller de vars personuppgifter vi erhåller från andra källor.

Insamlade personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in lämnas huvudsakligen i samband med att personer interagerar med oss samt när de på ett eller annat sätt representerar en leverantör, avtalspart eller samarbetspartner till fonden. Det kan t.ex. vara kontaktuppgifter och information om hur de använder vår webbplats. Ibland hämtar vi även in uppgifter från andra källor såsom rekryterare och avtalspartners.

Vår användning och delning

Vi på fonden använder personuppgifter för att på bästa sätt kunna fullgöra vårt uppdrag. Personuppgifter används för syften såsom:

  • Administration och fullgörande av avtal
  • Rekrytering
  • Möjliggöra kommunikation med individer i vår omvärld

Vi använder inte personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga eller så länge som krävs enligt lag och föreskrift.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut personuppgifter till IT-leverantörer eller företag som vi samarbetar med. Vi kommer inte att sälja personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter

Om du tillhör dem som vi interagerar med, så har du rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Datainspektionen. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vårt fullständiga integritetsmeddelande som du erhåller genom att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om detta Integritetsmeddelande, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig:

Första AP-fonden
Box 16294
103 25 Stockholm
+46-8 566 20 200
info@ap1.se

Kontaktuppgifter till Första AP‐fondens Dataskyddsombud:

Maria Sundquist
Första AP-fonden
Box 16294
103 25 Stockholm
+46-70 951 72 39
dataskyddsombud@ap1.se