Om Första AP-fonden

Styrelse

Urban Hansson Brusewitz

Född: 1958

Ordförande, ordförande i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2016.

Fil dr i Nationalekonomi, generaldirektör Konjunkturinstitutet

Övriga uppdrag: Ledamot ESV:s insynsråd.

Kontakt

Annika Sundén

Född: 1964

Vice ordförande, ordförande i revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2011.

Docent, Analysdirektör Arbetsförmedlingen

Övriga uppdrag: Ledamot av Institutet för framtidsstudier, ledamot av Delegationen för migrationsstudier, ledamot av IFAU:s vetenskapliga råd, ledamot av Inspektionen för socialförsäkringens insynsråd, ledamot i SPV:s styrelse.

Kent Eriksson

Född: 1964

Invald i styrelsen 2015.

Professor på KTH

Peter Hansson

Född: 1957

Ledamot i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2019.

Ordförande för Barncancerfondens finansnämnd, ledamot i styrelsen i Nordkinn Asset Management AB.

Anna Hesselman

Född: 1954

Ledamot i revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2015.

Ekonomie Licentiat, Konsultverksamhet inom ekonomi och finans.

Per Klingbjer

Född: 1964

Invald i styrelsen 2019.

Utsedd på förslag av arbetsgivarorganisation (SACO).

Fil dr i Naturgeografi, Förbundsdirektör för Naturvetarna

Övriga uppdrag: Ordförande Svenskt Friluftsliv, Styrelseledamot i Akademikertjänst I.A.S AB, Akademikerförsäkring AB, Förvaltningsaktiebolaget Akademikerhus, ledamot i Kungliga Skogs- och lantbruksakademin.

Charlotte Nordström

Född: 1963

Ledamot i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2019.

Utsedd på förslag av arbetsgivarorganisation (Sveriges kommuner och landsting).

Konsultverksamhet inom ledning, styrning, affärsutveckling och kommunikation.

Övriga uppdrag: Förtroendevald Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen, ledamot i Polismyndighetens Insynsråd, ledamot i Turistrådet Västsverige.

Åsa-Pia Järliden Bergström

Född: 1969

Ledamot i revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2015.

Utsedd på förslag av arbetstagarorganisationen (LO).

Fil mag i Nationalekonomi, LO-ekonom

Övriga uppdrag: Ordförande i Bantorget finans AB, styrelseledamot i Bio-ech R&D AB.

Eva Redhe

Född: 1962

Invald i styrelsen 2013.

Civilekonom

Övriga uppdrag: Styrelseordförande Ftrack AB. Ledamot i Axel Christiernsson International AB och Nordkinn Asset Management AB.