Om Första AP-fonden

Styrelse

Urban Karlström

Född: 1953

Ordförande, ordförande i ersättningsutskottet

Invald i styrelsen 2011

Ekon dr, generaldirektör Fortifikationsverket. Ordförande i Forum för innovation i transportsektorn, ordförande i Arcato AB, ledamot av Caterva AB.

Annika Sundén

Född: 1964

Vice ordförande, ordförande i revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2011

Docent, analyschef Arbetsförmedlingen. Ledamot av Institutet för framtidsstudier, ledamot av expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ledamot av Delegationen för migrationsstudier, ledamot av IFAUs vetenskapliga råd, ledamot Inspektionen för socialförsäkringens insynsråd, ledamot SPV:s styrelse.

Göran Arrius

Född: 1959

Utsedd på förslag av arbetstagarorganisation (Saco)

Invald i styrelsen 2011

Ordförande i Saco
Ordförande AEA:s styrelse, ledamot Försvarsunderrättelsedomstolen, ordförande Folk och Försvar, ledamot LO, TCO och Sacos Brysselkontor, ledamot Folksam Liv, ledamot Rikskommittén Sveriges Nationaldag, ledamot Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Kent Eriksson

Född: 1964

Invald i styrelsen 2015

Professor på KTH (CEFIN), fn på Stanford, USA.

Urban Hansson Brusewitz

Född: 1958

Invald i styrelsen 2016

Fil dr i Nationalekonomi

Generaldirektör Konjunkturinstitutet. Övriga uppdrag: ledamot ESV:s insynsråd.

Anna Hesselman

Född: 1954

Ledamot i revisionsutskottet

Invald i styrelsen 2015

Ekonomie Licentiat, Konsultverksamhet inom ekonomi och finans
Styrelseordförande St Eriks Vårdcentral AB, styrelseordförande PSG Capital AB.

Anders Henriksson

Född: 1962

Utsedd på förslag av arbetsgivarorganisation (Sveriges kommuner och landsting)

Invald i styrelsen 2018

Ordförande i Kalmar läns landstingsstyrelse. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i KPA Pension.

Åsa-Pia Järliden Bergström

Född: 1969

Utsedd på förslag av arbetstagarorganisationen (LO)

Invald i styrelsen 2015

Fil mag i Nationalekonomi, LO-ekonom
Ordförande i Bantorget finans AB, styrelseledamot i Bio-ech R&D AB.

Eva Redhe

Född: 1962

Invald i styrelsen 2013

Civilekonom

Styrelseordförande Ftrack AB. Ledamot i Axel Christiernsson International AB och Nordkinn Asset Management AB.