Unga medarbetare ger nya perspektiv

Den som är ny på Första AP-fonden kommer direkt in i själva kärnverksamheten och har möjlighet att påverka resultatet. För fonden bidrar nya infallsvinklar till utveckling av kapitalförvaltningen. Första AP-fondens uppgift är att skapa bra avkastning på 340 miljarder kronor i det svenska pensionssystemet.

– Målet är tydligt och gäller alla här. Att veta varför man gör saker innebär att det är lättare att komma in i jobbet, säger Dmytro Sheludchenko.

Han arbetar sedan några på Första AP-fonden med kvantanalys, den del av kapitalförvaltningen som skapar och använder matematiska metoder.

– Vi omvandlar övergripande mål till modeller för att de ska gå att använda systematiskt för våra investeringar, berättar Dmytro, som är utbildad matematiker och valde finansbranschen för att får tillämpa matematiken praktiskt.

– Den möjligheten är extra stor på Första AP-fonden. Fondens styrelse och ledning bestämmer hur hög avkastningen ska vara, men sedan hjälps vi i vår grupp åt med att bestämma hur just vi kan bidra till målet. Det är jättebra. Dessutom lyssnar både min chef och andra kollegor intresserade på mina idéer om hur vi ska göra.

Ständig utveckling är viktigt för Första AP-fonden. Därför ser Dmytros chef Patrik Nyman stora fördelar med att ta till sig juniora medarbetares synpunkter.

– Vi ifrågasätter hela tiden om vi har analyserat investeringarna på rätt sätt. Nya infallsvinklar hjälper oss att hitta nya svar. Det är en enorm styrka att ha tillgång till flera perspektiv, säger han.

Patrik Nyman är ansvarig för allokering, fördelningen av kapitalet på olika typer av tillgångar. Han har arbetat inom AP-fondssystemet sedan 1992 och har alltså gedigen erfarenhet.

– Det är visserligen jag som är ytterst ansvarig i vår grupp, men det finns hundratals olika sätt att närma sig ett problem. Jag ställer mycket frågor till mina medarbetare om hur de tänker.

För Dmytro är det välkommet.

Målet är tydligt och gäller alla här.

– Det är stor skillnad mot att jobba med en senior person som säger ”gör så här”. Här har vi en konstruktiv dialog, och det går alltid att ta ansvar om man vill.

Första AP-fonden erbjuder internships, praktik, för yngre medarbetare. Det finns också en ambition att handleda examensarbeten.

Här finns även goda möjligheter att utvecklas genom kunniga kollegor. Organisationen är liten och platt, vilket gör att samarbete sker dagligen över kompetensgränser.

Samtidigt är Första AP-fonden som investerare stor och global, med ett stort nätverk utanför Sverige.

– Det är väldigt kul att jobba i en internationell miljö och ha dialog med världens ledande kapitalförvaltare, säger Dmytro Sheludchenko.