Omorganisation på Första AP-fonden

Första AP-fonden genomför några omorganisationer i syfte att förstärka fondens investeringsverksamhet.

Enheten Extern förvaltning delas upp i två enheter. Rikard Kjörling utses till chef för den nya enheten Extern förvaltning. Martin Källström blir chef över den nya enheten Alternativa investeringar.

Olof Jonasson har utsetts till ny aktiechef. Han tillträdde tjänsten den 2 oktober 2014. Per Lundborg har valt att lämna fonden efter 12 år som aktiechef. Fonden tackar Per för hans insatser under många år på fonden och önskar honom lycka till i framtiden.

För mer information kontakta:

Mikael Angberg, CIO 08 566 20 200

Ossian Ekdahl, Chef Kommunikation och Ägarstyrning 0709 681 209