Ny ordförande och nya styrelseledamöter i Första AP-fonden

Regeringen har idag utsett Urban Hansson Brusewitz till ordförande i Första AP-fondens styrelse. Peter Hansson, Per Klingbjer och Charlotte Nordström utses samtidigt till styrelseledamöter.

Urban Hansson Brusewitz blev invald i Första AP-fondens styrelse 2016 och är Generaldirektör för Konjunkturinstitutet. Han har tidigare arbetat som minister för ekonomiska och finansiella frågor vid Sveriges delegation vid OECD i Paris samt arbetat på Finansdepartementet som kansliråd och departementsråd. Urban Hansson Brusewitz har en doktorsexamen i nationalekonomi.

Peter Hansson är ordförande för Barncancerfondens investeringskomitté och var tidigare vd för Sparinstitutens Pensionskassa samt ordförande i Tjänstepensionsförbundet. Per Klingbjer är Förbundsdirektör för Naturvetarna och bland annat ordförande för Svenskt Friluftsliv. Charlotte Nordström är vd för Nordströms AB. Hon var tidigare bland annat riksdagsledamot samt kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Skara.

Ledamöter i AP-fondernas styrelser utses enligt lag på grundval av sin förmåga att främja fondförvaltningen. De utses enligt praxis för ett år i taget, med en begränsning på cirka åtta år.

Samtliga nu utsedda ledamöter förordnas från och med den 23 maj 2019 till dess att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2019. De ersätter ordförande Urban Karlström samt styrelseledamöterna Anders Henriksson och Göran Arrius.

Läs mer:

Regeringens pressmeddelande: Ny ordförande i Första och Tredje AP-fonden