Mikael Lundin ny VD för Polhem Infra

Mikael Lundin har utsetts till VD för det nybildade bolaget Polhem Infra som ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Polhem Infra investerar i onoterade svenska bolag med inriktning på infrastruktur.

För att klara samhällets krav och behov av infrastruktur kommer det att krävas omfattande investeringar. Polhem Infra skapar förutsättningar för att göra långsiktiga investeringar med fokus på kvalitet och hållbarhet. Investeringarna kommer att göras inom verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar som t.ex. förnyelsebar kraftproduktion, energilagring och digital infrastruktur. Polhem Infras mål är att vara en stabil, ansvarsfull och långsiktig ägare. Nu tillsätts Mikael Lundin som VD för Polhem Infra för att leda verksamheten och tar över efter Johanna Tesdorpf som har varit tillförordnad VD under bildandet av bolaget.

Per-Håkan Westin, ordförande Polhem Infra uttalar sig:

”Jag är mycket nöjd med rekryteringen av Mikael Lundin som VD för Polhem Infra. Mikael har en lång och gedigen industriell erfarenhet från energisektorn och har djup förståelse för hur denna sektor fungerar och hur Polhem Infra kan bidra till att utveckla primärt Sveriges infrastruktur. Med Mikael får vi en stark och kunnig ledare med stor branscherfarenhet från såväl Norden som andra europeiska länder. Vi kommer att ha stor nytta av hans kompetens och breda nätverk. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med Mikael i det fortsatta arbetet med att bygga bolaget och göra de första investeringarna.”

Mikael har de senaste två åren varit egen konsult bl.a. med uppdrag inom PostNord som interim CFO. Dessförinnan var han under åren 2009-2017 VD för den nordiska elbörsen Nord Pool i Oslo. Han har också haft olika ledande befattningar inom Fortumgruppen och Vattenfall. Åren inom Vattenfall inkluderade att leda verksamheter i Tyskland och Polen.

“Jag är hedrad och mycket glad över att få uppgiften att leda och bygga upp Polhem Infras verksamhet. Jag ser fram emot att få engagera mig i en verksamhet som kommer att ha en viktig funktion i samhällsutvecklingen när det gäller infrastruktur. Med det långsiktiga och starka ägande som Polhem Infra har kommer vi att ha mycket goda förutsättningar att bli en prioriterad aktör och affärspartner”, säger Mikael Lundin.

Mikael Lundin tillträder som VD den 1 oktober 2019. Nuvarande tf VD Johanna Tesdorpf fortsätter att arbeta med bolaget även en tid efter den 1 oktober som stöd åt Mikael Lundin och bolaget.

För eventuell ytterligare information kontakta:

Per-Håkan Westin, Styrelsens ordförande 0709 681510 eller perhakan.westin@polheminfra.se

Johan Magnusson, VD Första AP-fonden (AP1) tel 08 566 202 00
Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden tel. 070-968 12 50 sara.christensen@ap1.se

Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden (AP3) tel 08 555 17 100
Lil Larås Lindgren, Chef kommunikation AP3 tel. 0709 517 223, lil.lindgren@ap3.se

Niklas Ekvall, VD Fjärde AP-fonden (AP4), tel 08 787 75 00
Tobias Fransson, Chef Strategi & hållbarhet AP4 tel. 08 787 75 28 tobias.fransson@ap4.se

AP-fonderna

AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges Riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna har lång erfarenhet av att investera och bygga lönsamma onoterade bolag som t ex Vasakronan, Hemsö, Ellevio, Rikshem, CityHold och Willhem. Infrastruktur kompletterar investeringskategorierna aktier, obligationer och traditionella fastigheter, genom långa, stabila och inflationslänkade kassaflöden. AP-fonderna balanserar in- och utbetalningar till pensionssystemet och har sedan starten betalat in netto 146 miljarder kronor till pensionssystemet. Tillgångarna utgör ca 15 procent av tillgångssidan i pensionssystemet.
www.ap1.se www.ap3.se www.ap4.se

Polhem Infra

Polhem Infra är ett investeringsbolag, grundat gemensamt 2019 av AP-fonderna AP1, AP3 och AP4. Bolaget fokuserar på direktinvesteringar i onoterade svenska verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur.
www.polheminfra.se