Magdalena Håkansson ny Hållbarhetsansvarig på Första AP-fonden

Första AP-fonden har anställt Magdalena Håkansson som hållbarhetsansvarig. Genom rekryteringen tillförs värdefull kompetens och erfarenhet i ett skede där kraven på AP-fonderna som ansvarsfulla investerare och ägare skärpts.

Magdalena Håkansson kommer närmast från MSCI ESG Research. Dessförinnan har hon haft olika befattningar inom ESG-konsulten GES International, SEB i Stockholm och Goldman Sachs i London.

Första AP-fondens hållbarhetsarbete är en integrerad del av fondens förvaltning. Under 2018 fortsatte utvecklingen inom hållbarhetsområdet i hög takt, och fonden genomförde ett antal olika initiativ. Fonden valde bland annat bort investeringar i ett hundratal bolag med produktion av tobak, kärnvapen, termisk kol och oljesand. Särskilda Hållbarhetsövertygelser utvecklades och som ägare arbetade fonden aktivt med att påverka bolagen utifrån ett urval av FNs utvecklingsmål (UN Sustainable Development Goals) via AP-fondernas Etikråd.

Vidare inledde fonden under 2018 två samarbeten inom hållbarhetsområdet, ett med Arabesque för hållbarhetsanalyser av investeringar och ett med förvaltaren BlackRock kring en ny hållbarhetsfond.

”Magdalenas erfarenhet och kompetens kommer att vara värdefull i fondens fortsatta hållbarhetsarbete. Vi har kommit en bra bit på väg med ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande, och ser nu fram emot att ytterligare utveckla och fördjupa arbetet. Som stor ägare har vi en viktig roll i samhället och en möjlighet att påverka utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle”, säger Johan Magnusson, VD Första AP-fonden.

Magdalena Håkansson tillträdde rollen den 2 maj.