Kristin Magnusson Bernard ny vd för Första AP-fonden