Kristin Magnusson Bernard ny vd för Första AP-fonden

Styrelsen för Första AP-fonden (AP1) har utsett Kristin Magnusson Bernard till ny vd för AP1. Kristin tillträder sin befattning senast den 1 september 2020 och ersätter Teresa Isele som varit tillförordnad vd sedan september 2019.

Kristin Magnusson Bernard har varit verksam inom finansbranschen sedan 2009 och kommer närmast från ett uppdrag som Sverigechef för Nordea Markets och chef för makroekonomisk research på Nordea. Kristin började i Nordea 2016 och har där haft ledande befattningar inom Markets och Investment Banking delen. Dessförinnan har Kristin haft seniora roller hos både Europeiska centralbanken i Frankfurt och Internationella Valutafonden i Washington D.C. Kristin har en doktorsexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

– Med Kristin Magnusson Bernard får fonden en vd som kombinerar ett erfaret ledarskap att leda specialister och högpresterande team med en stark kommunikativ förmåga. Kristin har både bred och djup erfarenhet av finansbranschen, såväl i Sverige som internationellt, där hon bl.a. byggt upp en strategisk och analytisk kompetens inom förvaltning. Hennes starka engagemang och förståelse för hållbarhetsfrågor kommer att vara värdefullt för fondens fortsatta hållbarhetsarbete.  Styrelsen ser fram emot att jobba tillsammans med Kristin för att fortsätta fondens viktiga uppdrag att på ett föredömligt sätt förvalta pensionskapitalet för dagens och morgondagens pensionärer.  Jag vill också passa på att tacka Teresa Isele för hennes insatser som tillförordnad vd. Hon har med ett stort engagemang tagit sig an uppgiften och flera viktiga initiativ har drivits igenom under hennes ledning med mycket gott resultat, säger Urban Hansson Brusewitz styrelseordförande Första AP-fonden.

– Jag känner mig hedrad över att få ansluta till Första AP-fonden och ser fram emot att få leda ett mycket kompetent och erfaret team. Min uppgift som vd för fonden blir att fortsätta uppdraget att förvalta pensionskapitalet och generera hög avkastning samtidigt som vi främjar en hållbar utveckling. AP-fonderna har ett oerhört viktigt uppdrag och jag känner mig mycket stolt över att få förtroendet att vara med och vidareutveckla Första AP-fonden som en stabil, ansvarsfull och aktiv investerare, säger Kristin Magnusson Bernard, tillträdande vd Första AP-fonden.

Fram till Kristins tillträdesdatum fortsätter Teresa Isele i sin nuvarande roll som tillförordnad vd.

Kontakt:

Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden tel. 070-968 12 50, sara.christensen@ap1.se

Första AP-fonden

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 352 miljarder kronor (30 juni 2019) i en portfölj bestående av bland annat noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder, infrastruktur och high yield. Investeringarna görs över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare. Som ägare ställer fonden höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning. www.ap1.se.