Karin Karlström ny vd för Polhem Infra

Styrelsen för Polhem Infra har utsett Karin Karlström till ordinarie vd för bolaget. Karin har varit tillförordnad vd sedan november 2021 och tillträder rollen som vd den 4 maj. Polhem Infra ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden och investerar i onoterade svenska bolag med inriktning på samhällsviktig infrastruktur.

Karin Karlström har varit tillförordnad vd för Polhem Infra de senaste sex månaderna och arbetade innan dess brett som oberoende konsult i kombination med ett antal styrelseuppdrag. Karin har en gedigen erfarenhet från transaktioner och investeringar inom framför allt tech- och telekomsektorn. Hon har en bakgrund inom investment banking på Carnegie samt verksamhetsförvärv och strategiska investeringar på Telia. Karin var styrelseledamot i Polhem Infra under perioden februari till november 2021.

Johan Skoglund, styrelseordförande Polhem Infra, kommenterar:

”Polhem Infra har ett tydligt fokus på samhällsviktiga investeringar inom infrastruktur. Karin Karlström har en lång och gedigen erfarenhet och är väl kvalificerad att leda och utveckla Polhem Infras verksamhet vidare. Hon har goda kunskaper om verksamheten och organisationen samt en djup förståelse för sektorn. Med Karin får vi en ledare som kan ge ett starkt bidrag till att realisera våra uppsatta mål, och jag ser mycket fram emot att få fortsätta jobba tillsammans med henne.”

Karin Karlström, tillträdande vd Polhem Infra, kommenterar:
”Polhem Infra har en viktig roll i samhällets omställning och har på ett fåtal år genomfört flera långsiktiga investeringar som bidrar till ett mer hållbart samhälle och god avkastning till pensionssystemet. Jag är stolt och glad över uppdraget att leda Polhem Infra och ser fram emot att tillsammans med mina kollegor kunna bidra till fortsatt värdeskapande i min nya roll.”

För ytterligare information kontakta:

Johan Skoglund, styrelsens ordförande

johan.skoglund@jm.se

Karin Karlström, vd

karin.karlström@polheminfra.se

Polhem Infra

Polhem Infra är ett investeringsbolag, grundat gemensamt 2019 av AP-fonderna AP1, AP3 och AP4. Bolaget fokuserar på direktinvesteringar i onoterade svenska verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur.

www.polheminfra.se

AP-fonderna (AP1-AP4)

AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna har lång erfarenhet av att investera och bygga lönsamma onoterade bolag som t ex Vasakronan, Hemsö, Ellevio, Rikshem, CityHold och Willhem. Infrastruktur kompletterar investeringskategorierna aktier, obligationer och traditionella fastigheter, genom långa, stabila och inflationslänkade kassaflöden. AP-fonderna balanserar in- och utbetalningar till pensionssystemet och har sedan starten betalat in netto 233 miljarder kronor till pensionssystemet. Det totala fondkapitalet var vid utgången av 2021 1 937 mdkr. Tillgångarna utgör ca 18 procent av tillgångssidan i pensionssystemet.

www.ap1.se www.ap3.se www.ap4.se