Grön finansiering för Willhem AB

Första AP-fondens helägda bostadsföretag Willhem planerar att ge ut en så kallad grön obligation för att finansiera miljösatsningar. Den nödvändiga dokumentationen är nu klar.

Willhem AB har utvidgat sin legala dokumentation för obligationer och gjort det möjligt för företaget att emittera så kallade gröna obligationer, där kapitalet är öronmärkt för miljöprojekt. De gröna obligationerna inkluderas i bolagets så kallade MTN-program som en del av Willhems hållbarhetsarbete.

MTN-programmet, där MTN står för medium term note, syftar till att förse emittenter med en kontinuerlig finansieringskälla utan att vid varje tillfälle behöva upprätta en omfattande dokumentation från grunden.

Som en konsekvens av färdigställandet av det nya MTN-programmet kommer Willhem att genomföra en större emission i svenska kronor med en förväntad löptid på fem år. Förbehåll görs dock för rådande marknadsvillkor.

Willhem äger hyreslägenheter för 33,3 miljarder kronor på utvalda tillväxtorter i Sverige. Bolaget utvecklar ideér inom service, fastighetsutveckling, hållbarhet och digitalisering, med starkt fokus på kundservice och trygghet i boendemiljön. Willhem ägs av Första AP-fonden.

Willhems MTN-program har granskats av det oberoende klimatforskningsinstitutet Cicero, med SEB som rådgivare.