Första AP-fondens vd Kristin Magnusson Bernard ny medlem i ECB:s kontaktgrupp för finansiell stabilitet (FSCG)

Första AP-fondens vd Kristin Magnusson Bernard är nu medlem i Europeiska centralbankens kontaktgrupp för finansiell stabilitet (FSCG). FSCG fungerar som ett forum för att diskutera frågor som rör euroområdets finansiella stabilitet och leds av ECB:s vice ordförande Luis de Guindos.

FSCG samlar en diversifierad grupp marknadsaktörer och analytiker som är utvalda att representera viktiga sektorer i det finansiella systemet och baserat på deras kunskap om aktuella frågor om finansiell stabilitet.

Kristin Magnusson Bernard kommenterar:
”Jag var väldigt glad över att kunna acceptera inbjudan att ansluta mig till kontaktgruppen för finansiell stabilitet från ECB:s vice ordförande Luis de Guindos. Vi hade en mycket engagerande diskussion i gruppen. Även om många bekymmer delades, gjorde andra definitivt inte det, vilket särskilt är betryggande är ett finansiellt stabilitetsperspektiv.”

Läs mer om kontaktgruppen för finansiell stabilitet här.