Första AP-fonden utvecklar strategin för Aktieförvaltningen

Första AP-fonden har under våren och hösten analyserat och utvärderat samtliga aktiestrategier och konstaterar att avkastningsmålen i några fall inte har uppnåtts. För att förbättra förutsättningarna för att uppnå målen har fonden beslutat om ett antal förändringar av aktiestrategierna. De nya strategierna kräver en del omstruktureringar och ett nytt arbetssätt vilket i sig påverkar organisationsstrukturen.

Mikael Angberg, Chef Kapitalförvaltningen kommenterar:

”Vi gör en del omstruktureringar i aktieportföljen som påverkar vår organisationsstruktur. Det är vår aktieförvaltning som påverkas där vi inom vissa delar fortsätter med en aktiv fundamental förvaltning och inom andra områden går vi över till intern passiv eller systematisk förvaltning. Vi har dessutom strukturerat om mandaten med externa förvaltare inom Emerging Markets. De här förändringarna ger oss bättre förutsättningar att nå vårt avkastningsmål och få ett bättre riskutnyttjande.  Vi kommer att minska våra årliga kostnader med ett betydande belopp även om förändringarna leder till vissa engångskostnader.  Tyvärr innebär det också att fyra aktieförvaltare blir övertaliga och vi har nu inlett fackliga förhandlingar. Det är alltid tråkigt när mycket kompetenta och uppskattade kollegor berörs av en förändring på det här sättet men ibland blir det tyvärr nödvändigt. Jag vill också göra det tydligt att denna förändring inte har något samband med att vår aktiechef lämnar fonden.”

Kontakt:

Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden tel. 070-968 12 50, sara.christensen@ap1.se