Första AP-Fonden söker förvaltare av småbolagsaktier på tillväxtmarknader

Första AP-Fonden har sedan 2013 investeringar i småbolagsaktier på tillväxtmarknaderna, förvaltat kapital är per den 30/6 6.2 miljarder SEK. Som en del i fondens investeringsprocess upphandlas samtliga mandat återkommande. Nu lanserar AP1 en upphandling av mandatet ovan och uppmuntrar förvaltare som förvaltar småbolagsaktier i tillväxtmarknader att delta i processen.

För att delta i utvärderingsprocessen ska:

  1. Ett elektroniskt frågeformulär besvaras (kräver registrering)
  2. Samtliga bilagor som efterfrågas i frågeformuläret skickas in via e-post.

AP1 använder eVestment databasen som ett verktyg i utvärderingsprocessen och uppmuntrar förvaltare som deltar att uppdatera informationen om strategin i eVestments databas.

Sista dag att fylla i frågeformuläret är den 30:e november 2021. För att komma till frågeformuläret klicka här.

Frågor om utvärderingsprocessen eller frågeformuläret kontakta procurement.emsc@ap1.se.

Om ni har frågor avseende eVestment vänligen kontakta egreaves@evestment.com.