Första AP-fonden ökar sin ägarandel i Starbreeze

Första AP-fonden har idag utökat sitt innehav i spel­utvecklings­företaget Starbreeze från 3,3 till 9,3 procent. Aktieförvärvet utgjordes dels av en riktad nyemission, dels av köp av en aktiepost som ordföranden i Starbreeze, Michael Hjorth, sålde. Investeringen är en del i Första AP-fondens småbolagsstrategi, där långsiktig värdetillväxt är ett viktigt mål.

Starbreeze är en utvecklare, distributör och förläggare av dator- och TV-spel samt andra spelrelaterade produkter. Starbreeze är även verksamma inom virtual reality (VR) där de utvecklar både hårdvara och mjukvara.

– Spelutveckling och virtual reality är en intressant och expansiv marknad, där vi ser en fortsatt potential, säger Olof Jonasson, aktiechef på Första AP-fonden. Vår strategi för småbolag bygger bland annat på möjligheterna för omdanande teknologier kombinerat med långsiktig tillväxtpotential. Båda kriterierna stämmer väl in på Starbreeze.

Starbreeze har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm First North Premier.

För mer detaljer, se Starbreeze pressmeddelanden.