Första AP-fonden lämnar information om genomförda tjänsteresor

Med anledning av uppgifter i svensk media lämnar Första AP-fonden nedanstående information om de tjänsteresor till Kina och Indien som genomfördes i september 2016 respektive i september 2018.

Syftet med resorna var att få en bättre förståelse och insikt om Kina och Indien som länder och investeringsmarknader, för att därmed skaffa ett bättre beslutsunderlag inför allokeringen av fondens globala investeringar. Det har också ett värde att stärka relationerna med de samarbetspartners och investeringar som fonden har i de två länderna.

Första AP-fonden har i dagsläget cirka 5,7 miljarder kronor investerade i Kina, och cirka 6 miljarder kronor investerade i Indien. Första AP-fonden ser en potential för ytterligare värdeskapande investeringar i länderna, som är några av världens största och mest expansiva.

Tjänsteresorna innehöll arbetsrelaterade program, som omfattade möten med centralbank, banker, ratinginstitut, Sveriges ambassad, Business Sweden, förvaltare, myndigheter, pensionsfonder och lokala bolag där fonden har ett ägarintresse.

Styrelseledamöterna erhöll inget traktamente eller annan ersättning kopplad till tjänsteresorna – ledamöterna erhåller ett fast årligt arvode som bestäms av regeringen. Tjänstemännen har erhållit traktamente med sedvanliga avdrag för kostnader som betalts av fonden (hotell och måltider).

De interkontinentala resorna genomfördes i affärsklass medan resorna inom länderna gjordes i ekonomiklass, vilket är i linje med fondens resereglemente. Fonden klimatkompenserar all verksamhet, inklusive resor.

”Första AP-fonden förvaltar en portfölj om totalt 338 miljarder kronor varav två tredjedelar är investerade på marknader utanför Sverige. Det är viktigt att vår styrelse och ledning har en förståelse och också förtroende för de marknader där vi är aktiva. Tjänsteresorna har gett oss möjlighet att träffa personer med olika perspektiv på den ekonomiska situationen och utvecklingen, och har bidragit till vår kunskap om marknader där vi ser möjligheter till ökade investeringar. Det hade inte varit möjligt att genomföra alla dessa möten i Stockholm”, säger Urban Karlström, styrelseordförande i Första AP-fonden.

Information om tjänsteresan till Kina i september 2016

Programpunkterna under tjänsteresan till Kina, vilka genomfördes mellan 5 och 8 september 2016, omfattade totalt tio möten med ett femtontal externa deltagare.

Åtta av fondens styrelseledamöter samt två ledande befattningshavare deltog i resan. De anlände till Kina på söndagen den 4 september. Den första programpunkten startade på morgonen måndagen den 5 september. En av deltagarna anlände från USA.

Eftersom söndagen inte innehöll några arbetsrelaterade programpunkter så stod deltagarna själva för den dagens kostnader, inklusive boende och måltider. Under onsdagen fanns ett block utan programpunkter, avsett för eget arbete.

Den totala kostnaden för tjänsteresan uppgick till cirka 43 400 kr per person, varav cirka 27 200 kr utgjordes av kostnad för flygbiljetter. Fonden besökte Peking och Hong Kong. Hotellkostnaderna uppgick till mellan 1 600 och 2 100 kr per natt och person.

Information om tjänsteresan till Indien i september 2018

Programpunkterna under tjänsteresan till Indien, vilka genomfördes mellan den 17 och 21 september 2018, omfattade totalt 15 möten.

Sju av fondens styrelseledamöter samt tre ledande befattningshavare deltog i resan. De anlände till Indien på söndagen den 16 september. Den första programpunkten startade på morgonen måndagen den 17 september.

Eftersom söndagen inte innehöll några programpunkter så stod deltagarna själva för den dagens kostnader, inklusive boende och måltider. För söndagen utgick inte något traktamente för tjänstemännen.

Den totala kostnaden för tjänsteresan uppgick till cirka 44 600 kr per person, varav cirka 28 900 kr utgjordes av kostnad för flygbiljetter. Fonden besökte Delhi och Mumbai. Hotellkostnaden uppgick till mellan 1 550 och 1 800 kr per natt och person.

 

Se även:

Första AP-fonden reviderar sin resepolicy (18 december 2018)