Första AP-fonden kommenterar Swedbanks bolagsstämma

Första AP-fonden röstade inte för att bevilja Birgitte Bonnesen, vd på Swedbank, ansvarsfrihet för 2018 på bolagsstämman. Styrelsen röstade vi för att bevilja ansvarsfrihet.

Första AP-fondens övergripande uppdrag är att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer. Fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

Vi har under många år krävt att våra portföljbolag, både i Sverige och utomlands, aktivt skall arbeta med att förhindra korruption och penningtvätt. Vad gäller Swedbanks anklagelser om penningtvätt så har det skadat bankens förtroende och styrelsen har ett ansvar och en viktig roll i arbetet framåt.

Första AP-fonden röstade inte för ansvarsfrihet vad gäller vd och vi anser att det var den enda utvägen att vd Birgitte Bonnesen fick lämna. Vad gäller styrelsen så röstade vi för ansvarsfrihet. Att kräva att samtliga ledamöter och ordförande ska avgå ur styrelsen i en bank som har en sådan samhällsviktig funktion som Swedbank är inte rimligt. Det hade varit skadligt för banken och dess kunder och aktieägare. Däremot behöver valberedningen ta sitt ansvar nu och uppgradera styrelsen. Att föreslå Kerstin Hermansson som ny ledamot är ett bra första steg.

Det är också viktigt att bankens styrelse och ledning är så transparanta och öppna i sitt agerande som möjligt och samarbetar fullt ut med myndigheter och utredningar.

Ossian Ekdahl, Chef Ägaransvar